Home / Bibelemner / Døden

Døden

Hvordan er det mulig å omgås døden? Vi trenger ikke frykte døden hvis Gud er med oss. Det står i Bibelen, Salmene 23,4. ”Selv om jeg går i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.”

Hvordan er det å være død? Det er som å sove. Det står i Bibelen, 1. Tessaloniker 4,13. ”Brødre, vi vil ikke at dere skal være uten kunnskap om dem som er sovnet inn i døden; for dere skal ikke sørge som de andre, de som er uten håp.” I Johannes 11,11-14 står det: "Da han hadde sagt dette, sa han til dem: "Vår venn Lasarus er sovnet inn, men jeg skal gå og vekke ham.” Da sa disiplene: ”Herre, hvis han er sovnet, blir han nok frisk.” Jesus mente at han var død, men de trodde han talte om vanlig søvn. Da sa Jesus rett ut: ”Lasarus er død”.”

Profeten Daniel sier at de døde sover på et visst sted. Hvor er det? Det står i Bibelen, Daniel 12,2. ”Og mange av dem som sover i jorden, skal våkne opp, noen til evig liv, andre til skam og evig avsky.”

Har de som er døde noen form for bevissthet? Det står i Bibelen, Forkynneren 9,5-6.10. ”De levende vet at de skal dø, men de døde vet slett ingen ting. De får ikke lenger noen lønn, for minnet om dem er glemt. Deres kjærlighet, hat og misunnelse er det slutt med for lenge siden. Aldri i evighet skal de få del i alt det som skjer under solen… Alt du kan gjøre med din hånd, skal du gjøre etter beste evne. For i dødsriket, som du går til, er det verken arbeid eller plan, verken kunnskap eller visdom.”

Men døden er slett ikke slutten på alt! Det står i Bibelen, Jesaja 26,19. ”Dine døde skal bli levende, de døde legemer som tilhører meg, de skal stå opp. Våkn opp og rop av fryd, dere som bor i støvet!”

Hvilket løfte gir Jesus til de som mister livet? Det står i Bibelen, Hosea 13,14. ”Jeg vil fri dem ut av dødsrikets vold, forløse dem fra døden.”

Makten til å gi liv til de døde kommer fra Kristus. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 15,21-22. ”Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For likesom alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus.”

Hvorfor gav Gud sin Sønn til verden? Det står i Bibelen, Johannes 3,16. ”For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”

Både gode og onde mennesker skal vekkes opp fra døden. Det står i Bibelen, Johannes 5,28-29. ”Dere må ikke undre dere over dette, for den time kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst. De skal komme fram, og de som har gjort det gode, skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde, skal stå opp til dom.”

De rettferdige skal vekkes til live ved Jesu annet komme. Det står i Bibelen, 1. Tessaloniker 4,16-17. ”For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen å Kristus, skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.”

Hvordan vil vi se ut fysisk etter oppstandelsen? Det står i Bibelen, Filipperne 3,20-21. ”Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi Herren, Jesus Kristus, som frelser. Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme så det blir likt det legeme han har i herligheten.”

Hvor lenge kommer de rettferdige til å leve etter at de er blitt vekket opp fra døden? Det står i Bibelen, Lukas 20,36. ”De kan jo ikke mer dø; de er lik englene, og fordi de har fått del i oppstandelsen, er de Guds barn.”

Hvor lenge skal de onde vente etter den første oppstandelse før de også vekkes opp? Det står i Bibelen, Åpenbaringen 20,4-5. ”De [de rettferdige] ble levende igjen og hersket sammen med Kristus i tusen år. Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått.”

Hva blir de ondes endelikt? Det står i Bibelen, Åpenbaringen 20,9. ”Men ild falt ned fra himmelen og fortærte dem.”

Hvem er ”de onde”? Det står i Bibelen, Åpenbaringen 21,8. ”Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder og som driver hor, trollmenn og avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.”