Θάνατος

Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θάνατο; Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε, εάν ο Θεός είναι μαζί μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και μέσα σε κοιλάδα σκιάς θανάτου αν περπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό·" (Ψαλμός 23:4)

Με τι μοιάζει, όμως, ο θάνατος; Είναι σαν ύπνος. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Δεν θέλω, μάλιστα, να αγνοείτε, αδελφοί, για όσους έχουν κοιμηθεί, για να μη λυπάστε, όπως και οι υπόλοιποι, που δεν έχουν ελπίδα." (Επιστολή Προς Θεσσαλονικείς Α΄ 4:13) και "Αυτά είπε (ο Ιησούς) και ύστερα απ’ αυτό τους λέει: Ο Λάζαρος, ο φίλος μας, κοιμήθηκε· αλλά πηγαίνω, για να τον ξυπνήσω. Του είπαν, λοιπόν, οι μαθητές του: Κύριε, αν κοιμήθηκε, θα σωθεί. Ο Ιησούς, όμως, είχε πει για τον θάνατό του· εκείνοι, όμως, νόμισαν ότι λέει για την κοίμηση του ύπνου. Τότε, λοιπόν, ο Ιησούς είπε σ’ αυτούς ανοιχτά: Ο Λάζαρος πέθανε. " (Ιωάννης 11:11 -14)

Σύμφωνο με το Δανιήλ, κοιμούνται οι νεκροί; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και πολλοί απ’ αυτούς που κοιμούνται μέσα στο χώμα της γης, θα σηκωθούν." (Δανιήλ 12:2)

Οι νεκροί γνωρίζουν τίποτα; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή οι ζωντανοί γνωρίζουν ότι θα πεθάνουν· οι νεκροί, όμως, δεν γνωρίζουν τίποτε, ούτε έχουν πλέον απόλαυση· επειδή η ανάμνησή τους λησμονήθηκε. Ακόμα και η αγάπη τους και το μίσος τους και ο φθόνος τους χάθηκε ήδη· και δεν θα έχουν μερίδα στον αιώνα σε όλα όσα γίνονται κάτω από τον ήλιο… Όλα όσα βρει το χέρι σου να κάνει, κάνε σύμφωνα με την δύναμή σου· επειδή δεν υπάρχει πράξη ούτε λογισμός ούτε γνώση ούτε σοφία στον άδη που πηγαίνεις." (Εκκλησιαστής 9:5 - 6, 10)

Αλλά ο θάνατος δεν είναι το τέλος! Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Οι νεκροί σου θα ζήσουν, μαζί με το νεκρό μου σώμα θα αναστηθούν· σηκωθείτε και ψάλλετε, εσείς που κατοικείτε στο χώμα· επειδή η δρόσος σου είναι σαν τη δρόσο των χόρτων και η γη θα εκρίψει τους νεκρούς." (Ησαΐας 26:19)

Τι υπόσχεται ο Ιησούς σε εκείνους που πεθαίνουν; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Θα τους ελευθερώσω από το χέρι του άδη· θα τους σώσω από τον θάνατο." (Ωσηέ 13:14)

Η δύναμη της ανάστασης προέρχεται από το Χριστό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή, βέβαια, διαμέσου ανθρώπου ήρθε ο θάνατος, έτσι και διαμέσου ανθρώπου η ανάσταση των νεκρών. Επειδή, όπως όλοι πεθαίνουν, λόγω συγγένειας με τον Αδάμ, έτσι και όλοι θα ζωοποιηθούν ερχόμενοι σε συγγένεια με τον Χριστό·" (Επιστολή Προς Κορινθίους Α΄ 15:21 – 22)

Γιατί ο Θεός έδωσε τον Υιό του στον κόσμο; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή, για να μη χαθεί καθένας που πιστεύει σ’ αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή." (Ιωάννης 3:16)

Και οι πιστοί και οι άπιστοι θα ανασταλθούν. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μην θαυμάζετε γι’ αυτό· επειδή έρχεται ώρα, κατά την οποία όλοι εκείνοι που είναι μέσα στα μνήματα, θα ακούσουν τη φωνή του· και θα βγουν έξω εκείνοι που έπραξαν τα αγαθά, σε ανάσταση ζωής· εκείνοι δε που έπραξαν τα φαύλα, σε ανάσταση κρίσης." (Ιωάννης 5:28 – 29)

Οι δίκαιοι θα ανασταλθούν στη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "δεδομένου ότι ο ίδιος ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό με πρόσταγμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, κι αυτοί που πέθαναν εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα· έπειτα εμείς που ζούμε, όσοι απομένουμε, θα αρπαχτούμε μαζί τους με σύννεφα σε συνάντηση του Κυρίου στον αέρα·" (Επιστολή Προς Θεσσαλονικείς Α΄ 4:16 – 17)

Τι μορφή θα έχουμε μετά από την ανάσταση; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή το πολίτευμά μας είναι στους ουρανούς, απ’ όπου και προσμένουμε Σωτήρα, τον Κύριο Ιησού Χριστό· ο οποίος θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπείνωσής μας, ώστε να γίνει σύμμορφο με το σώμα της δόξας του, σύμφωνα με την ενέργεια, με την οποία μπορεί να υποτάξει τα πάντα στον εαυτό του." (Προς Φιλιππησίους 3:20 – 21)

Για πόσο καιρό θα ζουν οι αναστημένοι δίκαιοι; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "επειδή ούτε να πεθάνουν πλέον μπορούν· δεδομένου ότι είναι ισάγγελοι· και είναι γιοι του Θεού, επειδή είναι γιοι της ανάστασης." (Λουκάς 20:36)

Πόσο καιρό θα περιμένουν οι άπιστοι μετά από την πρώτη ανάσταση, πριν αναστηθούν και εκείνοι; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "…και (οι δίκαιοι) ανέζησαν και βασίλευσαν μαζί με τον Χριστό 1000 χρόνια. Οι υπόλοιποι, όμως, των νεκρών δεν ανέζησαν, μέχρις ότου συμπληρωθούν τα 1000 χρόνια·" (Αποκάλυψη 20:4 - 5)

Ποια είναι η κατάληξή τους; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "…και κατέβηκε φωτιά από τον Θεό από τον ουρανό και τους κατέφαγε." (Αποκάλυψη 20:9)

Ποιοι είναι οι άπιστοι; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ενώ οι δειλοί και άπιστοι και μολυσμένοι με βδελύγματα και φονιάδες και πόρνοι και μάγοι και ειδωλολάτρες και όλοι οι ψεύτες θα έχουν τη μερίδα τους μέσα στη λίμνη που θα καίγεται με φωτιά και θειάφι· αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος." (Αποκάλυψη 21:8)

(Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το θάνατο, βλέπε στις Συχνές ερωτήσεις