Moarte

Cum putem întâmpina moartea? Nu trebuie să avem teamă dacă Dumnezeu este cu noi.

Este scris în Biblie: Psalm 23:4. “Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.”

Cu ce este asemănată moartea? Este asemănată cu un somn.

Este scris în Biblie: 1 Tesaloniceni 4:13. “Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi care n-au nădejde.” Ioan 11:11-14. După aceste vorbe le-a zis: “Lazăr, prietenul nostru, doarme: dar Mă duc să-l trezesc din somn.” Ucenicii I-au zis: “Doamne, dacă doarme, are să se facă bine.” Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbeşte despre odihna căpătată prin somn. Atunci Isus le-a spus pe faţă: “Lazăr a murit.”

Unde spune Daniel că dorm cei morţi?

Este scris în Biblie: Daniel 12:2. “Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula.”

Morţii mai ştiu ceva?

Este scris în Biblie: Eclesiastul 9:5-6. “Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri; dar cei morţi nu ştiu nimic şi nu mai au nici o răsplată, fiindcă până şi pomenirea li se uită. Şi dragostea lor şi ura lor şi pizma lor, de mult au şi pierit şi niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare... Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci, în locuinţa morţilor, în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciune!”

Dar moartea nu este sfârşitul!

Este scris în Biblie: Isaia 26:9. “Morţii tăi vor trăi şi trupurile lor vor învia! Deşteptaţi-vă, cântaţi de bucurie, voi cei ce sălăşluiţi în pulbere!” (Biblia Ortodoxă, Bucureşti, 1968).

Ce promite Isus celor ce mor?

Este scris în Biblie: Osea 13:14. “Îi voi răscumpăra din mâna locuinţei morţilor, îi voi izbăvi de la moarte.”

Puterea învierii vine de la Hristos.

Este scris în Biblie: 1 Corinteni 15:21-22. “Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Si după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos.”

Oare de ce a dat Dumnezeu pe Fiul Său lumii?

Este scris în Biblie: Ioan 3:16. “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”

Oamenii buni şi cei răi vor fi înviaţi.

Este scris în Biblie: Ioan 5:28-29. “Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viaţă; cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată.”

Cei drepţi vor fi înviaţi la cea de a doua venire a lui Hristos.

Este scris în Biblie: 1 Tesaloniceni 4:16-17. “Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorâ din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh.”

Cum vom fi noi după înviere?

Este scris în Biblie: Filipeni 3:20-21. “Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.”

Cât de mult vor trăi cei drepţi înviaţi?

Este scris în Biblie: Luca 20:36. “Pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii. Şi vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii.”

După prima înviere, cât timp vor aştepta cei răi înainte de a fi înviaţi?

Este scris în Biblie: Apocalips 20:4-5. “Ei (cei drepţi) au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani. Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani.”

Care este soarta lor?

Este scris în Biblie: Apocalips 21:9. “Din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit.”

Cine sunt cei răi?

Este scris în Biblie: Apocalips 21:8. “ Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”