Home / Vanliga bibelfrågor / Bön / Varför svarar inte Gud på mina böner?

Varför svarar inte Gud på mina böner?

Menar Gud verkligen att Han skall ge oss vad vi ber om? Det står ju skrivet i Matteus 7:7 Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas.

Kommer han verkligen att svara när vi ber? Jes. 65:24 Då skall detta ske: Innan de ropar svarar jag dem, medan de ännu talar bönhör jag dem. Varför tycks inte Gud svara på bön när vi ber om nånting viktigt? Många människor har bett till Gud för att få hjälp i svåra situationer, men det tycks som om Gud inte svarar.

Gud vet som är bäst
Även om det tycks som om Gud inte svarar på våra böner, så är Gud ändå kärlekens Gud. Bibeln berättar att han älskar oss. Joh. 3:16 och Jer. 31:3. Gud som har skapat oss vet så mycket mer än vi. Han vet vad som är bäst för oss och vad som inte vore bra för oss. Om du har barn så vet du att barn ibland frågor om saker som inte är bra för dom. Föräldrar har många goda orsaker till att inte ge barnen om alllt de ber om. Goda föräldrar vill ge barnen vad som är bäst för dem.

Det är likadant med Gud. Han ger oss vad som är bäst för oss. Vi är Guds barn och han vet den bästa tidpunkten att svara på våra böner.

Gud vill svara varje bön som är ärlig och kommer från hjärtat.
Jer. 29:13 När ni söker mig skall ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig

När vi ber till Gud i ödmjukhet och om förlåtelse, så manar Gud oss att också att förlåta andra. Matt. 6:12-15 Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna skall inte heller er fader förlåta er era överträdelser.
1 Thess. 5:17 säger: Be ständigt. Paulus uppmanar oss i Filip. 4:6 Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Ge inte upp att be. Jesus säger i Luk. 18:1 Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp.

Guds tidtabell och Guds vilja.
Ibland svarar Gud nej, och ibland vänta. Vi borde avsluta varje bön med: ske din vilja. Gud vill att vi skall lita på Honom även om vi inte får svar omedelbart. Gud lovade Abraham en son, men han fick vänta länge på svar. Läs berättelsen om Abraham som börjar i 1 Mos. 11:27
Gud vill att vi skall be: Ske din vilja. 1 John. 5:14 Och vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss. Lita på Gud. Läs Jes. 41:9-10 du som jag hämtade från jordens ände, kallade från dess bortersta hörn - till dig sade jag: Du är min tjänare, jag har utvalt dig, jag förskjuter dig inte. Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.

Om vi litar på Gud så behöver vi inte vara oroliga om Gud svarar, ja, nej eller vänta. Ordsp. 3:5-6 Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd. Tänk på honom var du än går, så skall han jämna vägen för dig.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.