Home / Küsimused Piibli kohta / Hingamispäev / Millised piiblisalmid räägivad pühapäevasest Jumala kummardamisest?

Millised piiblisalmid räägivad pühapäevasest Jumala kummardamisest?

Pane tähele, et sõna „pühapäev“ ei ole Piiblis kordagi mainitud, kuid kaheksa teksti Uues Testamendis räägivad nädala „esimesest päevast“. Vaatame neid lähemalt, et püüda leida viiteid pühapäeva pühadusele.

Esimese päeva mainivad piiblisalmid:

  1. Matteuse evangeeliumi 28:1
  2. Markuse evangeeliumi 16:1–2
  3. Markuse evangeeliumi 16:9
  4. Luuka evangeeliumi 24:1
  5. Johannese evangeeliumi 20:1
  6. Johannese evangeeliumi 20:19
  7. Apostlite tegude 20:7,11,13
  8. Pauluse 1. kiri korintlastele 16:1–2

1) Matteuse evangeeliumi 28:1

„Aga kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja Magdaleena ja teine Maarja hauda vaatama.“

Selles salmis ei räägita pühapäeva pühadusest ning siin ei ole ka ühtegi viidet mingis vormis jumalateenistusele. Matteuse evangeeliumi 28:1 kirjeldatakse lihtsalt seda, et enne esimese päeva päikesetõusu tulid need naised Jeesuse hauda vaatama.

2) Markuse evangeeliumi 16:1–2

„Ja kui hingamispäev oli möödas, ostsid Maarja Magdaleena ja Jaakobuse ema Maarja ja Saloome lõhnarohte, et tulla Jeesust võidma. Ja nädala esimesel päeval väga vara, kui päike oli just tõusmas, tulid nad haua juurde.“

Nendes salmides on kirjas, et nädala esimene päev järgneb hingamispäevale. Samuti räägitakse meile sellest, et naised tulid esimese päeva hommikul, et võida Jeesuse surnukeha. See oleks olnud keeruline neile, kes oleks pühapäeval puhanud, kui sellele päevale oleks Piiblis omistatud mingit pühadust. Need naised ei olnud mõelnud sellele, et pühapäev võiks olla kuidagi pühitsetud.

3) Markuse evangeeliumi 16:9

„Aga kui Jeesus nädala esimesel päeval vara oli üles tõusnud, näitas ta end esmalt Maarja Magdaleenale, kellest ta oli seitse kurja vaimu välja ajanud.“

Ka siin ei mainita seda päeva puhkamise kontekstis. On kindel, et kui Jeesus oleks mõelnud, et pühapäeval peaks tema ülestõusmise meenutuseks puhkama, siis oleks ta seda oma jüngritele selgelt ja kohe öelnud. Pole ühtegi piibellikku vihjetki selle kohta, et nad oleksid kas või mõelnud hingamispäeva võimalikule muutmisele.

4) Luuka evangeeliumi 24:1

„Aga esimesel nädalapäeval, veel enne koitu läksid naised hauale, tuues kaasa lõhnarohte, mis nad olid valmis pannud.“

Luukas nõustub teiste tunnistajatega, kes kirjeldavad Jeesuse lähemate sõprade ja järgijate kavatsusi. Nad olid tulnud haua juurde, et valmistada Jeesuse surnukeha korralikuks matmiseks. Luuka evangeeliumi 23:56, salmis, mis eelneb sellele tekstile, kirjutatakse, et need ustavad Jeesuse jüngrid „puhkasid hingamispäeval käsu järgi.“ Ning seejärel, hingamispäevale järgneva päeva hommikul, olid nad valmis raskeks päevatööks. See salm ei anna mingitki vihjet hingamispäeva tõstmise kohta nädala esimesele päevale.

5) Johannese evangeeliumi 20:1

„Maarja Magdaleena tuli hauale nädala esimese päeva varahommikul, kui oli alles pime, ja nägi, et kivi oli haualt ära tõstetud.“

See salm on kirjutatud teadaolevalt kuuskümmend aastat pärast Jeesuse ülestõusmist. Kuid Johannes ei viita mingile teadmisele hingamispäeva muutmise kohta. Jünger, kes tundis ennast Jeesusele kõige lähemal olevat, ei olnud nähtavasti midagi kuulnud esimese päeva pühendamisest ülestõusmise meenutamiseks.

6) Johannese evangeeliumi 20:19

„Kui nüüd selsamal nädala esimesel päeval oli õhtuaeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute, tuli Jeesus, jäi seisma nende keskele ja ütles neile: „Rahu teile!”“

Jüngrite kogunemispaigas olid uksed lukus juutide kartuse pärast. Markuse evangeeliumi 16:14 loeme, et Jeesus sõitles oma jüngreid seetõttu, et nad ei olnud uskunud tema ülestõusmist. Seetõttu pole mingit võimalustki, et nad olid kogunenud sel õhtul ülestõusmist tähistama.

Nendest salmidest võime näha, et ükski neljast evangeeliumist ei viita pühapäeva pühadusele.

7) Apostlite tegude 20:7,11,13

„Aga nädala esimesel päeval, kui me olime kogunenud leiba murdma, arutles ja väitles Paulus nendega, ja et ta tahtis järgmisel päeval lahkuda, pikendas ta kõnet keskööni. /…/ Siis ta läks jälle üles ja murdis leiba ja sõi ning kõneles kaua, kuni koiduni. Siis asus Paulus teele. /…/ Meie aga läksime varem laeva ja purjetasime Assosesse, kus me pidime Pauluse pardale võtma, sest nõnda oli ta käskinud, kuna ta ise tahtis sinna tulla jalgsi.“

8) Pauluse 1. kiri korintlastele 16:1–2

„Korjandusest pühade jaoks: nii nagu ma olen korraldanud selle Galaatia kogudustes, nõnda tehke ka teie. Iga nädala esimesel päeval pangu igaüks teist midagi tallele oma jõudu mööda, kuidas ta käsi lubab, et raha ei korjataks alles siis, kui ma tulen.“

Järeldus Uue Testamendi põhjal

Jüngritel ei olnud mingit plaani teha pühapäevast jumalateenistuse päev. Uues Testamendis ei ole ühtegi vihjet selle kohta, et jüngrid või Jeesus oleks muutnud Jumala kummardamise päeva hingamispäevalt pühapäevale.

Mitte kusagil Uues Testamendis ei ole korraldust pühapäevaseks jumalateenistuseks Jeesuse ülestõusmise mälestuseks.

Kuna meil ei ole ühtegi piibellikku tõendit selle kohta, et jüngrid oleksid muutnud hingamispäevase jumalateenistuse pühapäevaseks, siis tuleb järeldada, et kristlikus kirikus on see muutus toimunud pärast Piibli kirjutamist ja kõikide jüngrite surma.

Esita eestpalvesoov
Kas Sul on palvesoov? Esita oma soov ja meie palvemeeskond palvetab Sinu eest.