Home / Küsimused Piibli kohta / Hingamispäev / Kas hingamispäev kadus kalendrimuutuse tõttu?

Kas hingamispäev kadus kalendrimuutuse tõttu?

Kas kalendrimuutus on mõjutanud seitsmepäevase nädala tsüklit?

Meie kalender on alates Kristuse ajast muutunud vaid ühel korral. Alates 1582. aastast hakkasid erinevad riigid asendama Juliuse kalendrit Gregoriuse kalendriga (Eestis jõustus muutus lõplikult 1918. aastal), kuid kuigi kalendris olevad kuupäevad muutusid, jäid nädalapäevad paika. Jeesus, kes lõi Jumalana nii nädala kui ka hingamispäeva, oleks teadnud varasemast nädalatsükli veast ja oleks seda kindlasti parandanud, kui hingamispäev oleks tema eluajal valel päeval olnud.

Kalendris ei ole vigu

Kuid kalendris ei olnud vigu, sest hingamispäev, mida pühitseti vahetult pärast Jeesuse surma, oli tõeline hingamispäev „käsu järgi“ (Luuka evangeeliumi 23:56), mida tema jüngrid pühitsesid ustavalt seitsmenda päeva hingamispäevana. Juudi kalendri nädalatsükkel ei olnud sajandite vältel muutunud ning see on täielikus kooskõlas meie kasutatava Rooma kalendriga selles osas, mis puudutab nädalapäevi.

Aega ei ole kadunud

Matemaatiliste tehete abil on kaasaegne astronoomia suuteline välja arvutama aja nii minevikus kui ka tulevikus ning isegi ühe minuti kaotamine ajas oleks lihtsalt tuvastatav. Loe järgmiste tunnustatud astronoomide tunnistusi:

„Seitsmepäevane nädal on olnud kasutuses alates Moosese-aegsest jaotusest ning meil ei ole mitte ühtegi põhjust arvata, et nende aegadest kuni tänaseni oleks avaldunud mingigi korrapäratus nädalate ja päevade järgnevuses.“ – Dr W. W. Campbell, Ameerika Ühendriikides Kalifornias asuva Licki observatooriumi direktor

„Teadus on läinud tagasi enam kui 3000 aastat ning põhjalikud uuringud näitavad, et selle pika ajaperioodi kestel ei ole päeva pikkus muutunud isegi sekundisajandiku võrra.“ – kindral O. M. Mitchell, „Piibliastronoomia“, lk 235

Võrdle allikaid

Aastaid tagasi võis käia kellassepaäri vaateakna juures, et oma kell õigeks panna. Kui kellassepa ametlikud kellad näitasid sama tundi ja minutit, võisid olla kindel, et sul on õige aeg.

Samal moel on võimalik kontrollida kalendri paikapidavust, võrreldes juutide, moslemite ja teiste uskkondade kalendreid. Ja need näitavad, et pühapäev on nädala esimene päev ja laupäev seitsmes. Juutide kalender on püsinud sajandite vältel muutumatuna ning samamoodi ka moslemite kalender. Igasugune nädalatsükli muutus tuleks sellise võrdlusega kohe välja.

Toeta Bible.infot
Kas soovid näha rohkem artikleid ja funktsioone? Sinu rahaline annetus Bibleinfo.com-ile toob teistele rõõmu kasvavast hulgast piiblipõhisest sisust.