Home / Küsimused Piibli kohta / Hingamispäev / Mida tähendab salm Pauluse 1. kirjas korintlastele 16:2?

Mida tähendab salm Pauluse 1. kirjas korintlastele 16:2?

Mida see salm tähendab? „Iga nädala esimesel päeval pangu igaüks teist midagi tallele oma jõudu mööda, kuidas ta käsi lubab, et raha ei korjataks alles siis, kui ma tulen.“ (Pauluse 1. kiri korintlastele 16:2)

Nädala esimese päeva korjandus

See on ainus viide pühapäevale, nädala esimesele päevale, mille Pauluse kirjadest võime leida. Autoriteetsed piibliuurijad on üldiselt seda meelt, et selle teksti algne tähendus on üleskutse Korintose koguduse usklikele, et nad vaataksid iga nädala alguses oma isikliku arvepidamise üle ning paneksid kõrvale regulaarse annetussumma Jeruusalemma koguduse vaeste toetamiseks, et Pauluse saabudes ei läheks lahti viimasel minutil ja kehvalt organiseeritud annetusekogumist.

Weymouthi ingliskeelne piiblitõlge on tõlkinud selle salmi nõnda: „Igaüks teist pangu nädala esimesel päeval kõrvale möödunud nädalal teenitud kasu, nii et siis, kui ma tulen, et pandaks enam kokku ühtegi korjandust.“

Ei midagi pühapäevasest jumalateenistusest

Paulus kirjutas selle kirja umbes aastal 59 m.a.j ja ometi ei omista kiri pühapäevale mitte mingisugust pühadust. Nädala esimest päeva ei nimetata Issanda päevaks ega hingamispäevaks. Esimese päeva pühitsemise kohta ei olnud mingit korraldust. Paulus ei maini sõnagagi tööst hoidumist nädala esimesel päeval, samuti ei maini ta selle päevaga seoses pühaõhtusöömaaja toimingut. Siin ei ole jälgegi koguduse koosolemisest, pühadest talitustest ega ka korjanduskarpidest või -taldrikutest.

Apostel Paulus käis mööda ilma ringi ja korjas annetusi Jeruusalemma tagakiusatud kristlastele. Tema üleskutse oli, et kui koguduseliikmed vaatavad nädala alguses (pühapäeval) üle oma majapidamise arved, siis nad paneksid süstemaatiliselt kõrvale annetuse, mida nad saavad anda ja mis läheb nende usuõdede ja -vendade abistamiseks Jeruusalemmas.

Pühapäev, kolmapäev või laupäev?

Kas me kasutaksime seda teksti ka kolmapäeva pühaduse kinnituseks, kui tekstis oleks märge „nädala neljandal päeval“? Loomulikult mitte. Peame ausalt tunnistama, et Piibel ei tee kusagil ainumastki vihjet pühapäeva pühadusele, samuti nagu ei leia me Piiblist kusagilt korraldust nädala esimest päeva Issanda ülestõusmise mälestuspäevana pühaks pidada.

Ligipääs tasuta piibliuurimise juhendmaterjalidele
Kas oled kunagi soovinud mõista paremini Piiblit? Alusta kohe ...