Home / Θέματα της Αγίας Γραφής / Νόμος του Θεού

Νόμος του Θεού

Ο νόμος του Θεού περιέχει δέκα εντολές. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ο Θεός μίλησε όλα αυτά τα λόγια λέγοντας: "Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, που σε έβγαλε από την γη της Αιγύπτου, από οίκο δουλείας. [ 1 ] Μην έχεις άλλους θεούς εκτός από εμένα. [ 2 ] Μην κάνεις για τον εαυτό σου είδωλο μήτε ομοίωμα κάποιου από όσα είναι στον ουρανό επάνω ή όσα είναι στη γη κάτω ή όσα είναι στα νερά κάτω από τη γη. Μην τα προσκυνήσεις μήτε να τα λατρεύσεις, επειδή εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός ζηλότυπος, που ανταποδίδω τις αμαρτίες των πατέρων επάνω στα παιδιά μέχρι τρίτης και τέταρτης γενιάς εκείνων που με μισούν. Και κάνω έλεος σε χιλιάδες γενεές εκείνων που με αγαπούν και τηρούν τα προστάγματά μου. [ 3 ] Μην πάρεις το όνομα του Κυρίου του Θεού σου μάταια, επειδή δεν θα αθωώσει ο Κύριος εκείνον που παίρνει μάταια το όνομά του. [ 4 ] Να θυμάσαι την ημέρα του Σαββάτου, για να την αγιάζεις. Έξι ημέρες να εργάζεσαι και να κάνεις όλα τα έργα σου, η ημέρα όμως η έβδομη είναι Σάββατο του Κυρίου του Θεού σου. Μην κάνεις σε αυτήν κανένα έργο ούτε εσύ ούτε ο γιος σου ούτε η θυγατέρα σου ούτε ο δούλος σου ούτε η δούλη σου ούτε το κτήνος σου ούτε ο ξένος σου, που βρίσκεται μέσα στις πύλες σου, επειδή σε έξι μέρες δημιούργησε ο Κύριος τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και όλα όσα βρίσκονται σ’ αυτά. Και κατά την έβδομη ημέρα αναπαύθηκε. Γι’ αυτό ο Κύριος ευλόγησε την ημέρα του Σαββάτου και την αγίασε. [ 5 ] Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, για να γίνεις μακροχρόνιος επάνω στη γη, που σου δίνει ο Κύριος ο Θεός σου. [ 6 ] Μη φονεύσεις. [ 7 ] Μη μοιχεύσεις. [ 8 ] Μην κλέψεις. [ 9 ] Μην ψευδομαρτυρήσεις εναντίον του πλησίον σου ψεύτικη μαρτυρία. [ 10 ] Μην επιθυμήσεις το σπίτι του πλησίον σου· μη επιθυμήσεις τη γυναίκα τού πλησίον σου· ούτε τον δούλο του ούτε τη δούλη του ούτε το βόδι του ούτε το γαϊδούρι του ούτε κάθε τι, που είναι του πλησίον του." (Έξοδος 20: 1 - 17)

Ποια είναι η βασική αρχή του νόμου του Θεού; Αγία Γραφή αναφέρει: "Η αγάπη δεν κάνει κακό στον πλησίον. Η αγάπη λοιπόν είναι εκπλήρωση του νόμου." (Επιστολή προς Ρωμαίους 13: 10)

Ο νόμος του Θεού συνοψίζεται στην αγάπη. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ο Ιησούς του είπε: "Θα αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου απ’ όλη την καρδιά σου κι απ’ όλη την ψυχή σου κι απ’ όλη την διάνοιά σου." Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Δεύτερη όμως όμοια με αυτή είναι: "Θα αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου." Σ’ αυτές τις δυο εντολές κρέμονται ολόκληρος ο νόμος και οι προφήτες." (Ματθαίος 22: 37 – 40)

Μέσω του Ιησού η σχέση μας με το νόμο του Θεού γίνεται πιο ξεκάθαρη. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μη νομίσετε ότι ήρθα να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήρθα να καταργήσω, αλλά να εκπληρώσω, επειδή σας διαβεβαιώνω, μέχρις ότου παρέλθει ο ουρανός και η γη, ένα γιώτα ή μια κεραία δεν θα παρέλθει από τον νόμο, έως ότου όλα εκπληρωθούν." (Ματθαίος 5: 17 - 18)

Ο νόμος του Θεού προσφέρει κατεύθυνση, όχι δικαιοσύνη. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Εμείς που από τη γέννησή μας είμαστε Ιουδαίοι, και όχι αμαρτωλοί από τα έθνη, ξέροντας ότι δεν ανακηρύσσεται δίκαιος ο άνθρωπος από τα έργα του νόμου, παρά μονάχα διαμέσου της πίστεως του Ιησού Χριστού, κι εμείς πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό, για να ανακηρυχθούμε δίκαιοι από την πίστη στον Χριστό και όχι από τα έργα του νόμου. Επειδή από τα έργα του νόμου δεν θα ανακηρυχθεί δίκαιος κανένας άνθρωπος." (Επιστολή προς Γαλάτας 2: 15 - 16)

Είναι καθήκον μας να υπακούσουμε στο νόμο του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ας ακούσουμε το τέλος όλης της υπόθεσης: Να φοβάσαι τον Θεό και να τηρείς τις εντολές του, επειδή αυτό είναι το παν του ανθρώπου." (Εκκλησιαστής 12: 13)

Ποια είναι η σχέση μεταξύ νόμου και αμαρτίας; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Καθένας που πράττει την αμαρτία, πράττει και την ανομία, επειδή η αμαρτία είναι η ανομία." (Επιστολή Ιωάννη Α΄ 3: 4)

Είναι απαραίτητη η τήρηση όλων των εντολών; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή όποιος φυλάξει ολόκληρο τον νόμο, φταίξει όμως σε ένα, έγινε ένοχος σε όλα. Για τον λόγο ότι αυτός που είπε: «Μην μοιχεύσεις», είπε και «Μην φονεύσεις». Αλλ’ αν δεν μοιχεύσεις, όμως φονεύσεις, έγινες παραβάτης του νόμου." (Επιστολή Ιακώβου 2: 10 – 11)

Μπορούμε να γνωρίζουμε τον Θεό χωρίς να τηρούμε τις εντολές; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Εκείνος που λέει ότι "Τον γνώρισα" και δεν τηρεί τις εντολές του, είναι ψεύτης και μέσα σ’ αυτόν η αλήθεια δεν υπάρχει. Όποιος όμως τηρεί τον λόγο Του, η αγάπη του Θεού μέσα σ’ αυτόν έφτασε πραγματικά σε τέλειο βαθμό. Με τούτο γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε συνδεδεμένοι με αυτόν. Όποιος λέει ότι μένει σ’ αυτόν, οφείλει, όπως εκείνος περπάτησε, έτσι και αυτός να περπατάει." (Επιστολή Ιωάννη Α΄ 2: 4 – 6)

Ποιος είναι ο σκοπός του νόμου; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "διαμέσου του νόμου δίνεται σαφής γνώση της αμαρτίας." (Επιστολή προς Ρωμαίους 3: 20)

Σωζόμαστε με την τήρηση του νόμου; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Που είναι λοιπόν η καύχηση; Κλείστηκε έξω. Με ποιον νόμο; Των έργων; Όχι. Αλλά με τον νόμο της πίστης. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος ανακηρύσσεται δίκαιος διαμέσου της πίστης, χωρίς τα έργα του νόμου. Ή μήπως μόνο των Ιουδαίων είναι ο Θεός όχι δε και των εθνικών; Ναι, και των εθνικών, επειδή ένας είναι ο Θεός, που θα δώσει τη δικαίωση στην περιτομή που προέρχεται από πίστη και στην ακροβυστία διαμέσου της πίστης. Καταργούμε λοιπόν νόμο διαμέσου της πίστης; Μη γένοιτο. Αλλά ορθώνουμε νόμο." (Επιστολή προς Ρωμαίους 3: 27 – 31)