Home / Bibelemner / Guds lov

Guds lov

Guds lov består blant annet av De ti bud. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 20,1-17. ”Gud talte alle disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av trellehuset. [1] Du skal ikke ha andre guder enn meg. [2] Du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke dyrke dem! For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud. Jeg lar straffen for fedrenes synd komme over barn i tredje og fjerde ledd, når de hater meg, men jeg viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud. [3] Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren lar ikke den som misbruker hans navn, være skyldfri. [4] Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning. Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken tjeneren eller tjenestekvinnen eller feet, eller innflytteren i dine byer. For på seks dager skapte Herren himmelen, jorden og havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren hviledagen og lyste den hellig. [5] Du skal hedre din far og din mor, så du får leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg. [6] Du skal ikke slå i hjel. [7] Du skal ikke bryte ekteskapet. [8] Du skal ikke stjele. [9] Du skal ikke vitne falskt mot din neste. [10] Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.”

Hvilket forhold er det mellom det grunnleggende prinsippet kjærlighet, og Guds lov? Det står i Bibelen, Romerne 13,10. ”Den som har kjærlighet, gjør ikke noe ondt mot sin neste. Derfor er kjærligheten oppfyllelsen av loven.”

Guds lov og kjærlighet er nært knyttet til hverandre. Det står i Bibelen, Matteus 22,37-40. ”Han svarte: ”Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene”.”

Vårt forhold til Guds lov blir gjort klar gjennom Jesus. Det står i Bibelen, Matteus 5,17-18. ”Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå – før alt er skjedd.”

Guds lov angir kun retning for livet; vi blir ikke rettferdiggjort ved å følge den. Det står i Bibelen, Galaterne 2,16. ”Men vi vet at et menneske ikke blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever, men bare ved troen på Kristus Jesus. Derfor trodde også vi på Kristus Jesus så vi kunne erklæres rettferdige ved troen på Kristus, ikke på grunn av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av lovgjerninger.”

Som Guds barn skal vi følge hans bud. Det står i Bibelen, Forkynneren 12,13. ”Til sist kan det hele samles i dette: Frykt Gud, og hold hans bud! Det bør alle mennesker gjøre.”

Hvilken sammenheng er det mellom loven og synd? Det står i Bibelen, 1. Johannes 2,10-11. ”Den som elsker sin bror, han blir i lyset, og han bringer ikke noen til fall. Men den som hater sin bror, er i mørket og vandrer i mørket. Han vet ikke hvor han går hen, for mørket har blindet hans øyne.”

Er det nødvendig å holde alle De ti bud til punkt og prikke? Det står i Bibelen, Jakob 2,10-11. ”For den som holder hele loven, men bryter ett av budene, han har forbrutt seg mot dem alle. For han som sa: ”Du skal ikke bryte ekteskapet,” han sa også: ”Du skal ikke slå i hjel.” Om du ikke bryter ekteskapet, men slår i hjel, da er du en lovbryter.”

Er det mulig for oss å kjenne Gud uten å holde hans bud? Det står i Bibelen, 1. Johannes 2,4-6. ”Den som sier at han kjenner ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Men den som holder hans ord, i ham er kjærligheten til Gud fullendt. Av dette vet vi at vi er i ham. Den som sier at han er i ham, må leve slik Jesus levde.”

Hvorfor har Gud laget lover og bud i det hele tatt? Det står i Bibelen, Romerne 3,20. ”Ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne.”

Blir vi frelst ved å holde loven? Det står i Bibelen, Romerne 3,27-31. ”Hvor er så det vi kan rose oss av? All ros er utelukket! Etter hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, etter troens lov. For vi mener at mennesket blir rettferdig for Gud ved tro, uten lovgjerninger. Eller er Gud kanskje bare jødenes Gud? Er han ikke Gud også for de andre folk? Jo, også for dem, så sant som Gud er én. Og han vil rettferdiggjøre de omskårne på grunn av tro og de uomskårne ved deres tro. Opphever vi så loven ved troen? Slett ikke! Vi stadfester loven.”