Κοσμήματα

Ποιο είδος ομορφιάς αξίζει πραγματικά να έχουμε; Η πραγματική ομορφιά βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο και επιδρά στους άλλους θετικά. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Των οποίων (γυναικών) ο στολισμός ας είναι όχι ο εξωτερικός, αυτός με το πλέξιμο των τριχών και της περίθεσης των χρυσών αντικειμένων ή της ένδυσης των ιματίων, αλλ’ ο κρυφός άνθρωπος της καρδιάς, κοσμημένος με την αφθαρσία του πράου και ησύχιου πνεύματος, το οποίο μπροστά στον Θεό είναι πολύτιμο." (Επιστολή Πέτρου Α΄ 3: 3 – 4)

Η πραγματική ομορφιά δεν είναι εγωκεντρική. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Το ίδιο και οι γυναίκες με ενδυμασία σεμνή να στολίζουν τον εαυτό τους με συστολή και σωφροσύνη, όχι με πλέγματα ή χρυσάφι ή μαργαριτάρια ή πολυτελή ενδυμασία, αλλά με έργα αγαθά (αυτό που ταιριάζει σε γυναίκες, οι οποίες δημόσια φανερώνουν θεοσέβεια)." (Επιστολή προς Τιμόθεο Α΄ 2: 9 – 10)

Η πραγματική ομορφιά βρίσκεται στον Κύριο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "κι ας είναι η λαμπρότητα του Κυρίου του Θεού μας επάνω μας." (Ψαλμοί 90: 17)