Υπόλειμμα

"Υπόλειμμα" σημαίνει αυτό που παραμένει από ένα αρχικό σώμα ή ουσία. Σχετικά με τους ανθρώπους του Θεού, η λέξη αυτή σημαίνει εκείνους που είναι πιστοί στην αρχική αλήθεια του παρ’ όλη την αποστασία και την αντίθεση που αντιμετωπίζουν από τον περίγυρο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αν ο Κύριος των δυνάμεων δεν άφηνε σε μας ένα μικρό υπόλοιπο, θα είχαμε γίνει σαν τα Σόδομα και θα είχαμε εξομοιωθεί με τα Γόμορρα." (Ησαΐας 1: 9) Μεταξύ των ανθρώπων που δηλώνουν φανερά τη θρησκευτική πίστη, το υπόλοιπο είναι μια σχετικά μικρή μειονότητα. Η Αγία Γραφή λέει: "Και ο Ησαΐας κράζει υπέρ του Ισραήλ: «Αν και ο αριθμός των γιων του Ισραήλ είναι σαν την άμμο της θάλασσας, το υπόλειμμά τους θα σωθεί." (Επιστολή προς Ρωμαίους 9: 27)

Οι υπόλοιποι άνθρωποι (το υπόλειμμα) του Θεού γνωρίζουν καλά ότι σώζονται από την χάρη και όχι από την προσωπική αξία τους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Έτσι λοιπόν και στον τωρινό καιρό απέμεινε ένα υπόλειμμα, με εκλογή κατά χάρη." (Επιστολή προς Ρωμαίους 11: 5)

Το υπόλειμμα του Θεού έχει μια βαθιά εκτίμηση στην συγχώρεση και το έλεός Tου, και γι’ αυτό το λόγο λαμβάνει όλα τα οφέλη της σωτηρίας και της αλήθειας Του. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ποιος Θεός είναι όμοιος με Σένα, που να συγχωρεί ανομία και να παραβλέπει την παράβαση του υπολοίπου της κληρονομιάς του; Δεν φυλάττει για πάντα την οργή του, επειδή αυτός αρέσκεται σε έλεος. Θα γυρίσει και θα μας σπλαγχνιστεί, θα καταστρέψει τις ανομίες μας. Και όλες τις αμαρτίες τους θα τις ρίξει στα βάθη της θάλασσας. Θα εκτελέσεις αλήθεια στον Ιακώβ, έλεος στον Αβραάμ, όπως ορκίστηκες στους πατέρες μας από τις αρχαίες ημέρες." (Μιχαίας 7: 18, 19)

Ο Σατανάς θυμώνει με το υπόλειμμα του Θεού στις έσχατες ημέρες και διεξάγει πόλεμο ενάντια σε αυτούς. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ο δράκοντας οργίστηκε ενάντια στη γυναίκα και πήγε να κάνει πόλεμο με τους υπόλοιπους από το σπέρμα της, που τηρούν τις εντολές του Θεού και έχουν τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού." (Αποκάλυψη 12: 17) Ο δράκος είναι ο διάβολος: "Και ρίχτηκε ο μεγάλος δράκοντας, το αρχίο φίδι, που αποκαλείται ο διάβολος, και ο σατανάς που πλανάει ολόκληρη την οικουμένη, ρίχτηκε στη γη. Και οι άγγελοί του ρίχτηκαν μαζί του." (Αποκάλυψη 12: 9) Η γυναίκα συμβολίζει τους ανθρώπους του Θεού: "Παρομοίωσα τη θυγατέρα Σιών με εύχαρη και τρυφερή γυναίκα." (Ιερεμίας 6: 2) και "…και για να πω στη Σιών: Είσαι λαός μου." (Ησαΐας 51: 16)

Το υπόλειμμα είναι άνθρωποι με σταθερή ειλικρίνεια, οι οποίοι αγαπούν την αλήθεια και είναι εντελώς τίμιοι. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Το υπόλοιπο του Ισραήλ δεν θα πράξει ανομία ούτε θα μιλήσει ψέματα ούτε θα βρεθεί στο στόμα τους δόλια γλώσσα." (Σοφονίας 3: 13) Σύγκρινε αυτό με το χωρίο 14: 15 της Αποκάλυψης.

Αν και ο Σατανάς εξαπατά ολόκληρο τον κόσμο, δεν πετυχαίνει να εξαπατήσει το υπόλειμμα (τους υπόλοιπους ανθρώπους), γιατί αυτοί είναι πιστοί στο Θεό. Τηρούν τις εντολές και έχουν την μαρτυρία του Ιησού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ο δράκοντας οργίστηκε ενάντια στη γυναίκα και πήγε να κάνει πόλεμο με τους υπόλοιπους από το σπέρμα της, που τηρούν τις εντολές του Θεού και έχουν τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού." (Αποκάλυψη 12: 17)

Η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "…επειδή η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας." (Αποκάλυψη 19: 10)

Αυτή η προφητική μαρτυρία είναι ένα καθοδηγητικό φως για τους ανθρώπους του Θεού που θα απομένουν την τελευταία ημέρα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, στον οποίο κάνετε καλά να προσέχετε, σαν σε λυχνάρι που φέγγει μέσα σε σκοτεινό τόπο, μέχρις ότου έρθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλει μέσα στις καρδιές σας, ξέροντας πρώτα τούτο, ότι καμιά προφητεία της γραφής δεν γίνεται από την προσωπική εξήγηση εκείνου που προφητεύει.." (Επιστολή Πέτρου Β΄ 1: 19, 20)

Ο Ιησούς προσφέρει μια ιδιαίτερη ευλογία σε εκείνους που μελετούν τον προφητικό λόγο Του (ειδικά το βιβλίο της Αποκάλυψης) και παίρνουν καθοδήγηση από αυτόν. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μακάριος αυτός που διαβάζει και αυτοί που ακούν τα λόγια της προφητείας και τηρούν τα γραμμένα μέσα σε αυτήν. Επειδή ο καιρός είναι κοντά." (Αποκάλυψη 1: 3)

Το υπόλειμμα διαδίδει το Ευαγγέλιο παγκόσμια "πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής." (Ιωήλ 2:31). Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και οποιοσδήποτε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θα σωθεί. Επειδή στο βουνό Σιών και στην Ιερουσαλήμ θα είναι σωτηρία, όπως έχει πει ο Κύριος, και στους υπόλοιπους που ο Κύριος θα προσκαλέσει." (Ιωήλ 2: 32)

Μπορείς να είσαι μέσα σε εκείνο το υπόλειμμα, εάν αποκριθείς πιστά και υπάκουα στην κλήση του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μακάριοι αυτοί που πράττουν τις εντολές του, για να έχουν εξουσία πάνω στο δένδρο της ζωής και να μπουν διαμέσου των πυλώνων μέσα στην πόλη... Εγώ, ο Ιησούς έστειλα τον άγγελό μου, για να δώσει σε σας μαρτυρία γι’ αυτά στις εκκλησίες. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, το αστέρι το λαμπερό και πρωινό. Και το πνεύμα και η νύφη λένε: Έλα, και όποιος ακούει, ας πει: Έλα. Και: όποιος διψάει, ας έρθει. Και όποιος θέλει, ας παίρνει δωρεάν το νερό της ζωής." (Αποκάλυψη 22: 14, 16, 17)