Home / Küsimused Piibli kohta / Vaimulik kasv / Jumala sõjavarustus – mis see on?

Jumala sõjavarustus – mis see on?

Fraas „Jumala sõjavarustus“ tuleb piiblitekstist, mille leiame Efesose kirja 6. peatükist, salmidest 10–18.

Selles loetelus on kuus asja: tõevöö, õiguse soomusrüü, evangeeliumi kuulutamise jalanõud, usukilp, päästekiiver ja vaimumõõk. Allpool on välja toodud nimekirja kuuluvate sõjarelvade selgitus.

Jumala sõjavarustus

  1. Tõevöö
  2. Õiguse soomusrüü
  3. Evangeeliumi kuulutamise jalanõud
  4. Usukilp
  5. Päästekiiver
  6. Vaimumõõk

Me ei võitle liha ja vere vastu

Piibel kirjeldab kirstlikku elu kui võitlust patu ja saatana vastu. Oleme justkui sõdurid vaimses sõjas (Pauluse 2. kiri korintlastele 10:3,4; Pauluse 2. kiri Timoteose 2:3,4). Nagu Pühakirjast loeme: „Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.“ (Pauluse kiri efeslastele 6:12) Just sellepärast innustab apostel Paulus kristlasi, et nad paneksid selga „Jumala sõjavarustuse, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu!“ (11. salm)

1. Tõevöö (Pauluse kiri efeslastele 6:14)

„Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega,“ kirjutab Paulus. Tõde on see, mis hoiab paigal kõik teised sõjarüü osad. Tõde saab olla meie sõjariist kahel erineval viisil.

Esiteks on tõde miski, mis vastandub saatana valedele. Saatan on kõigi valede isa (Johannese evangeelium 8:44). Jeesus ütles: „Te tunnetate tõde, ja tõde vabastab teid.“ (Johannese evangeelium 8:32) Piibli suured tõed – Jumala armastus, pääste usu kaudu Jeesusesse Kristusesse, Jeesuse tagasitulemine, pattude andeksandmine, arm ja vägi elada Jeesusele –, kõik need vabastavad meid saatana valede võrgust. Saatan tahaks meile sisendada, et oleme lootusetult patused ja kadunud. Kuid tõde on, et Jumala armastus ja pääste on meid patust ja surmast vabastanud.

Teine viis, kuidas tõde saab olla vööks, mis hoiab paigal kogu muu sõjavarustuse, on meie isiklik pühendumine tõele – meie otsus elada elu, mis on õiglane, läbipaistev ja ilma pettuseta. Väärikus ja ausus on kristliku elu olulised osad. Inimesed peaksid teadma, et nad võivad sulle loota kui kellelegi, kelle elu juhivad tõde ja kindlad põhimõtted.

2. Õiguse soomusrüü (Pauluse kiri efeslastele 6:14)

Soomusrüü katab rindkeret ning kaitseb südant ja teisi elulisi organeid. Piiblis kirjutatakse nii: „Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu!“ (Õpetussõnad 4:23) See ongi see, mida Kristuse õigus sinu jaoks teeb. See kaitseb sind saatana süüdistuste ja rünnakute eest. Kuid see õigus ei koosne sinu enda headest tegudest. Piibel on väga selge selles osas, et meis endis ei ole seda vajalikku õigust (Pauluse kiri roomlastele 3:10).

Õiguse soomusrüü on algusest lõpuni Jeesuse õigus, mille ta annab meile vabalt, kui võtame ta oma Päästjaks vastu (Pauluse 2. kiri korintlastele 5:21; Pauluse kiri efeslastele 2:8,9; Pauluse kiri filiplastele 3:9). See on Kristuse õigus – mitte meie oma –, mis meid katab ja kaitseb.

3. Evangeeliumi kuulutamise jalanõud (Pauluse kiri efeslastele 6:15)

Sõduritel, kes lahingusse marsivad, peavad olema mugavad jalanõud. Kristuse sõduritena peavad meil jalas olema evangeeliumi kuulutamise „saapad“, mis lubavad meil minna igale poole, kuhu ta meid juhatab. Apostel Johannes kirjutab: „Kes ütleb enese püsivat temas, see on ka ise kohustatud käima nõnda, nagu tema on käinud.“ (Johannese 1. kiri 2:6) Jeesus ütles: „Minu lambad kuulevad minu häält /…/ ja nad järgnevad mulle.“ (Johannese evangeelium 10:27) Saatan püüab sinu teele panna takistusi, kuid Jeesuse väes suudame minna edasi, järgneda oma Issandale ja jagada teistega evangeeliumi sõnumit.

4. Usukilp (Pauluse kiri efeslastele 6:16)

Loetledes Jumala sõjavarustuse erinevaid osi, kirjutab apostel Paulus: „Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled!“ (Pauluse kiri efeslastele 6:16) Kui saatan ründab kahtlustega, siis usukilp kaitseb meid nende löökide eest. Kui tulevad kiusatused, aitab usk meil jääda Jeesuse järelkäijaks. Me suudame kõigile kurja rünnakutele vastu seista, sest me teame, kellesse me oleme uskunud (Pauluse 2. kiri Timoteosele 3:12).

See usk ei ole midagi sellist, mis sünniks meie enda sees. See on Jumala kingitus meile. Ta annab igaühele usku oma mõõtu mööda (Pauluse kiri roomlastele 12:3). Ja kui me siis temaga elame, hakkab see usk kasvama ning arenema, kuni sellest saab kilp, mis meid kaitseb ja mis võimaldab meil elada võidukat elu Kristuses. Selline oli Pauluse enda kogemus. Ta kirjutas: „Ma olen ühes Kristusega risti löödud; nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest.“ (Pauluse kiri galaatlastele 2:19–20) Ja selle usus elatud elu lõpus kuulutas ta: „Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu.“ (Pauluse 2. kiri Timoteosele 4:7) See võib olla ka sinu kogemus, kui kasutad usukilpi selleks, et tõrjuda kõik saatana rünnakud.

5. Päästekiiver (Pauluse kiri efeslastele 6:17)

Kiiver kaitseb pead, mis on vast kõige olulisem kehaosa, sest just aju on meie mõtete ja meele asupaik. Kui meil on päästekindlus, siis ei saa saatana sepitsused meile kahju teha. Kui me oleme kindlad, et meie patud on meile Kristuses andeks antud, siis on meil rahu, mida keegi ei suuda meilt ära võtta.

Kas me võime oma pääsemises kindlad olla? Jah. „Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.“ (Johannese 1. kiri 1:9) „Jumal on andnud meile igavese elu ja see elu on tema Pojas. Kellel on Poeg, sellel on elu.“ (Johannese 1. kiri 5:11,12)

6. Vaimumõõk (Pauluse kiri efeslastele 6:17)

Vaimumõõk on Jumala sõjavarustuse arsenalis ainus ründerelv. Kõik muud sõjarüü osad on kaitsvad. Jumala Sõna ehk Piiblit on kirjeldatud kui midagi, mis on „elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk.“ (Kiri heebrealastele 4:12) Jeesus kasutas seda relva, kui saatan teda kõrbes kiusas. Igale saatana katsele teda pattu meelitada vastas Jeesus sõnadega „Kirjutatud on…“ ja kasutas Pühakirja tekste selleks, et saatana ahvatlused põrmustada. Jumala Sõna on tõde (Johannese evangeelium 17:17). Just sellepärast ongi see nii võimas. Ja sellepärast on oluline, et me õpiksime Piiblit ja saaksime sõbraks selle tõdede ning väega. Taavet kirjutas: „Su sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.“ (Psalm 119:105) Jumala Sõna mõõk kaitseb meid ja samas hävitab see meie vastase – saatana ja tema kiusatused.

7. Palve (Pauluse kiri efeslastele 6:18)

Kuigi palvet ei ole Jumala sõjavarustuse nimekirjas mainitud, lõpetab Paulus selle loetelu sõnadega: „Palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus.“ (Pauluse kiri efeslastele 6:18) Ka siis, kui sul on seljas kogu Jumala sõjarüü, peab palve olema üle kõige. Palve on see, mis loob suhte ja läheduse sinu ja Jumala vahele, nii et tema sõjavarustus saab sind kaitsta.

8. Kuidas seda sõjavarustust selga panna?

See ei olegi nii keeruline, kui võiks arvata. Kõik sõjavarustuse elemendid on leitavad suhtes Jeesusega. Paulus sõnastas selle nii: „Rõivastuge Issanda Jeesuse Kristusega.“ (Pauluse kiri roomlastele 13:14) Kui sa annad oma elu Jeesusele ja võtad „ülle“ tema õiguse, siis oledki kogu sõjavarustusega riietatud.

Kas sa tunned end vahel nõrgana? Kas leiad end olukorrast, kus annad kiusatusele järele, kuigi tahaksid nii väga seda võita? Kas sind kimbutab lootusetus? Meil kõigil on selliseid hetki. Kuid kui meil on seljas Jumala sõjavarustus, siis võib ka kõige väetim Jumala laps olla tugevam kui saatan. Elades Jeesuses ning pannes selga kogu Jumala nähtamatu sõjavarustuse, võid saada „vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus“ ja tänu sellele suudad „seista kuradi salanõude vastu!“ (Pauluse kiri efeslastele 6:10, 11)

Saatke mulle uuendusi
Ole kursis Bibleinfo.com-i uudistega. Saad meilisõnumeid uute artiklite, funktsioonide ja tasuta pakkumiste kohta.