Home / Küsimused Piibli kohta / Kristlik eluviis / Koroonaviirus – kas Piibli prohvetikuulutused mainivad seda?

Koroonaviirus – kas Piibli prohvetikuulutused mainivad seda?

Piibli prohvetikuulutused mainivad tõepoolest surmavaid viiruseid või nakkushaiguseid (eestikeelsetes piiblitõlgetes nimetatakse neid katkuks – tõlk). Aga kas Piiblis kirjeldatakse täpsemalt või ennustatakse koroonaviirust, mis põhjustab COVID-19 haigust?Vaatame lähemalt, mis Piiblis kirjas on.

Jeesus räägib tulevikust

Luuka evangeeliumi 21. peatükis räägib Jeesus prohvetlikult nendest märkidest, mis eelnevad maailma lõpule. Ta mainib, et üks nendest märkidest on ka katk. "Tuleb suuri maavärinaid ning kohati näljahäda ja katku ning hirmsaid ja suuri tunnustähti taevast." (Luuka evangeelium 21:11) [Heebrea ja kreeka keeles tähendab sõna “katk” nakkushaigust või mõnda muud tõsist haigust.]

Lisaks ütleb Jeesus: "Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu ja on näljahädasid ja paiguti on maavärinaid. See kõik on aga sünnitusvalude algus." (Matteuse evangeelium 24:7–8) Mitmetes vanades Piibli käsikirjades on selles tekstis näljahädade ja maavärinate vahel mainitud ka katku.

Sagedus ja tõsidus

Nendes prohvetlikes Piibli salmides viitab Jeesus lapse sünnile. Ta selgitab, et nii nagu naise tuhud muutuvad lapse sünni lähenedes üha sagedasemaks ja tugevamaks, nii muutuvad ka need sündmused või märgid Jeesuse teise tuleku lähenedes üha sagedasemaks ja tõsisemaks.

Kas koroonaviirus on lõpu märk?

Kuna Jeesus mainib haiguseid/katku, kas see tähendab, et koroonaviirus on ennustuse järgi maailma lõpu märk ja Jeesus tuleb tagasi homme? Tõenäoliselt mitte.

Ajaloo jooksul on paljud nakkushaigused põhjustanud hirmu ja surma. Näiteks mõtle järgmistele haiguspuhangutele:

  • katk – must surm
  • ebola
  • SARS
  • MERS
  • koroonaviirus (COVID-19)

Jeesus ei tulnud tagasi eelmiste haiguspuhangute ajal. Siiski, kui sellised epideemiad, sealhulgas koroonaviiruse epideemiad, juhtuvad ühe sagedamini ja muutuvad surmavamaks, peaksime neid tähele panema, sest need viitavad Jeesuse peatsele tulekule.

Peamine mõte, mida Jeesus Luuka evangeeliumi 21. ja Matteuse evangeeliumi 24. peatükis esile toob, on prohvetlike märkide sagenemine. Just nende suurem tihedus annab märku Jeesuse saabuvast tulekust.

Lootus Jeesuses

Kui mõtleme sellele kummalisele ajale, milles elame, meenutagem, et Jeesus on alati meie poolel. Ta jääb meiega, mis iganes ka toimuks. Piiblis on kirjas imeline tõotus: "Ma ei hülga sind ega jäta sind maha." (Kiri heebrealastele 13:5)

Enne ristilöömist tõotas Jeesus midagi oma järelkäijatele, seega ka meile. "Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged: mina olen maailma ära võitnud." (Johannese evangeelium 16:33) Meil võib olla rahu Päästjas Jeesuses, kes on meiega.

Johannese evangeeliumi 14:27 kinnitab Jeesus meile taas, et me ei peaks olema mures, sest ta on meiega kõigis olukordades. "Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!" Jumal kordab sama mõtet paljudes Piibli salmides, sest ta teab, et inimestena vajame pidevat kinnitust tema hoole osas.

Nii et nendel keerulistel aegadel palveta, palu Jumalal võtta ära hirm ja ärevus ning anda sulle veendumus tema ligiolekus. Seejärel hinga sügavalt sisse ja välja ning ole rahulik, teades, et su elu on sind loonud Jumala kätes.

Kas sa soovid, et keegi palvetaks su eest? Kliki järgneval lingil, esita eestpalvesoov ja me vastame sulle.

Saatke mulle uuendusi
Ole kursis Bibleinfo.com-i uudistega. Saad meilisõnumeid uute artiklite, funktsioonide ja tasuta pakkumiste kohta.