Home / Piibli teemad / Kristlik eluviis

Kristlik eluviis

Kristlased elavad justkui Kristuse saadikud.

Piiblis on kirjas: „Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otsekui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel: Andke endid lepitada Jumalaga!“ (Pauluse 2. kiri korintlastele 5:20)

Kristlased austavad oma eluga Jumalat.

Piiblist loeme: „Niisiis, kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud – tehke seda Jumala austamiseks! Ärge olge komistuseks ei juutidele ega kreeklastele ega Jumala kogudusele, nii nagu minagi püüan igati kõigile meeldida ning ei otsi oma, vaid paljude kasu, et nad päästetaks.“ (Pauluse 1. kiri korintlastele 10:31–33)

Kristlased armastavad Jumalat, mitte seda, mis on maailmas.

Piiblis on kirjas nii: „Ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas! Kui keegi armastab maailma, siis ei ole temas Isa armastust. Sest kõik, mis on maailmas – lihahimu ja silmahimu ja elukõrkus –, ei ole Isast, vaid maailmast.“ (Johannese 1. kiri 2:15–16)

Kristlaste elu on pühendatud Jumalale ega järgi ümbritseva maailma eluviiside mustreid.

Piiblis on kirjutatud: „Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik.“ (Pauluse kiri roomlastele 12:1–2)

Kristlaste mõtteid täidavad asjad, mis on puhtad ja pühad.

Piiblist loeme: „Viimaks veel, vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage!“ (Pauluse kiri filiplastele 4:8)

Kristlasi muudab see, millele nad keskenduvad.

Piiblis on kirjutatud: „Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on Vaim.“ (Pauluse 2. kiri korintlastele 3:18)

Saatke mulle uuendusi
Ole kursis Bibleinfo.com-i uudistega. Saad meilisõnumeid uute artiklite, funktsioonide ja tasuta pakkumiste kohta.