Home / Küsimused Piibli kohta / Abielu ja perekond / Mida õpetab Piibel abielu kohta?

Mida õpetab Piibel abielu kohta?

Piiblis on kirjutatud sellest, et Jumal lõi esimese abielu loomisnädala kuuendal päeval.

„Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, /…/ ta lõi tema meheks ja naiseks. Ja Jumal õnnistas neid, ja Jumal ütles neile: „Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage see enestele.““ (1. Moosese 1:27,28)

Abielu on kõige põhilisem sotsiaalne institutsioon, mis on olnud olemas nii kaua kui inimkond ise, kuigi see on erinevatel aegadel ja erinevates kultuurides võtnud eri kujusid.

Kaks saavad üheks

Piibel jätkab loomislugu, öeldes, et pärast Eeva loomist tõi Jumal „tema Aadama juurde. Ja Aadam ütles: „See on nüüd luu minu luust ja liha minu lihast.“ /…/ Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja nemad on üks liha.“ (1. Moosese 2:22–24)

See jutustus inimkonna esimesest abielust rõhutab hea abielu üht peamist omadust – et mees ja naine saavad üheks lihaks. Loomulikult jäävad nad kaheks erinevaks inimeseks, kuid Jumala ideaalis seob ühine eesmärk neid tugevalt ühte.

Nad jagavad samu väärtusi, samu eesmärke, sama ilmavaadet. Nad töötavad koos, et ehitada üles tugev ja jumalakartlik perekond, et nende lastest saaksid head ja jumalakartlikud inimesed.

Jumal lõi abielu

On oluline meeles pidada, et Jumal ise lõi esimese abielu Eedeni aias. Abielu on jumalikku päritolu. Aadama ja Eeva ühendus illustreerib Jumala ideaali abielu jaoks – üks mees ja üks naine kokku seotud eluaegse pühendumissidemega, tehes koostööd, et ehitada üles tugev ja jumalakartlik perekond. Loomulikult on selge, et inimesed ei ole alati seda ideaali silme ees hoidnud, aga Jumala tee on siiani parim võimalik tee.

10 olulist piibliteksti abielu kohta

Piiblis räägitakse abielust palju, nii et paneme kokku ühe „edetabeli“ kõige olulisematest piiblitekstidest, mis abielu puudutavad, ja vaatame neid seejärel veidi lähemalt.

 1. Markuse evangeelium 10:6–9: Jumal paneb abielule alguse ja õnnistab seda (vt ka 1. Moosese 1:27,28; Kiri heebrealastele 13:4)
 2. 1. Moosese 2:18: Jumal loob inimese sisemise soovi ja igatsusega läheduse järele, mida abielusuhe saab anda (vt ka Õpetussõnad 18:22)
 3. 1.Moosese 2:23,24: mees ja naine muutuvad abielusuhtes „üheks“ (vt ka Matteuse evangeelium 19:5,6)
 4. Koguja 9:9: abielu on elukestev pühendumine (vt ka Õpetussõnad 5:18)
 5. Pauluse kiri efeslastele 5:28,33: abielupooled peaksid üksteist armastama ja austama
 6. Pauluse 2. kiri korintlastele 6:14: abielupooli peaks ühendama sarnane usk, samad eesmärgid ja soovid (vt ka 5. Moosese 7:3,4; 1. Moosese 24:3,4)
 7. 2. Moosese 20:17: abielus olevad mees ja naine peavad üksteisele ka seksuaalses mõttes truud olema (vt ka 3. Moosese 18:20)
 8. Matteuse evangeelium 19:3-9: abielu lahutamine ei ole Jumala plaan
 9. Jesaja 62:5: täiuslik abielusuhe peegeldab Jumala armastavat suhet oma rahvaga (vt ka Jesaja 54:5, Pauluse kiri efeslastele 5:25)
 10. Õpetussõnad 31:10: tugev abieluside on väga väärtuslik asi

Mida ütleb Piibel abielu kohta

1. Jumal lõi abielu ja õnnistas seda

„Kõikide juures olgu abielu au sees ja abieluvoodi rüvetamata.“ (Kiri heebrealastele 13:4) Oleme juba näinud, et Jumal ise pani loomisnädala lõpus paari esimese abielupaari ja õnnistas neid (1. Moosese 1:27,28). Abielu on midagi, millele Jumal ise alguse pani ja millel on Tema õnnistus. See on oluline, sest tuletab meile meelde, et abielu on iseenesest hea. See on üks neist õnnistustest, mille Jumal meile päris alguses andis.

 

Piibel väljendab seda nii: „Aga loomise algul lõi Jumal inimese meheks ja naiseks. Seepärast jätab mees oma isa ja ema ja hoiab oma naise poole. /…/ Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu!“ (Markuse evangeelium 10:6–9)

2. Lähedane side

„Ja Issand Jumal ütles: „Inimesel ei ole hea üksi olla; ma tahan teha temale abi, kes tema kohane on.“ (1. Moosese 2:18) Pärast iga loomispäeva vaatas Jumal oma kätetöö üle ja kuulutas selle heaks. Aga juba sellel esimesel nädalal Eedeni aias oli üks asi, mis ei olnud hea! Kõik loomad, kelle Jumal lõi, olid paaris – isane ja emane. Kuid Aadamal ei olnud sobivat kaaslast. Just selle koha peal lõi Jumal Eeva ning pani inimesed paari (1. Moosese 2:21–24).

Jumal lõi mehe ja naise teineteist täiustama – füüsiliselt, vaimselt ja sotsiaalselt. Ta lõi inimese hinge igatsuse abikaasa järele. Sellepärast ütlebki Piibel, et „kes leiab naise, leiab õnne ja saab Issanda hea meele osaliseks“. (Õpetussõnad 18:22)

3. Mees ja naine saavad üheks

Jumal „tõi tema [Eeva] Aadama juurde. Ja Aadam ütles: „See on nüüd luu minu luust ja liha minu lihast. Teda peab hüütama mehe naiseks, sest ta on oma mehest võetud!“ Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja nemad on üks liha!“ (1. Moosese 2:23, 24)

Kas oled tähele pannud, et paarid, kes on palju aastaid õnnelikus abielus olnud, on nii paljudel viisidel sarnased? Nad teavad, mida nende kaaslane mõtleb ja kuidas abikaasa mingile olukorrale reageerib. Nad suudavad lõpetada teineteise lauseid. Neil on nii pikk ühine ajalugu, et abikaasa tundub nende enda osana. See ongi see, millest Piibel räägib, kui ta mainib, et abikaasadest saab „üks liha“.

4. Abielu – elukestev pühendumine

„Naudi elu naisega, keda sa armastad, kõigil oma tühise elu päevil.“ (Koguja 9:9) On kindel põhjus, miks abielutõotustes on rida „kuni surm meid lahutab“. Abielu, sellisena nagu Jumal selle lõi, on terve elu kestev pühendumine – nii headel kui ka halbadel aegadel.

5. Armastus ja vastastikune austus

„Nõnda peavad mehedki armastama oma naisi nagu iseenese ihu. /…/ Armastagu ka igaüks teie seast oma naist nii nagu iseennast, aga naine kartku meest!“ Ilma armastuse ja vastastiku austuseta ei saa abielu kestma jääda. Hoidke alal suhte algusaja tähelepanu. Otsige oma kaasas positiivseid omadusi ning toitke seda austust ja armastust, mis teid alguses kokku tõi.

6. Sarnane usk, samad eesmärgid ja soovid

„Ärge hakake vedama võõras ikkes koos uskmatutega! Mis ühist on õigusel ja ülekohtul?“ (Pauluse 2. kiri korintlastele 6:14) Abielu tähendab kahe elu ühtesulatamist. See ei tähenda seda, et abikaasad peaksid kõiges ühtemoodi mõtlema või tundma. Abielu ei kaota ära individuaalsust.

Aga kui kaasade vahel on suured usulised erinevused või on nad muudes olulistes küsimustes eri meelt, siis on seda Jumalast seatud üksolemist palju raskem saavutada. Tugeva abielu ehitamine ei ole kunagi kerge ülesanne, aga see muutub veelgi raskemaks, kui paar peab pidevalt suuri erimeelsusi ületama.

7. Truudus abielus

„Sa ei tohi himustada oma ligimese naist.“ (2. Moosese 20:17) „Ära maga oma ligimese naisega soo soetamiseks: sa roojastad ennast tema läbi!“ (3. Moosese 18:20) Üks abielu eesmärkidest on suunata seksuaalne iha sobilikku kanalisse. Tänapäevases ühiskonnas valitseb seksulaane lodevus, aga see oleks veelgi suurem, kui ei oleks jumalikku korraldust piirata seksuaalne tegevus abieluga. Seksuaalne truudusetus mõjub abielule hävitavalt – isegi nendele abielule, kus ei hoita au sees usulisi põhimõtteid.

8. Abielurikkumine ja lahutus

Jeesus ütles: „Igaüks, kes oma naise muul põhjusel kui liiderdamise pärast minema ajab, teeb oma naisest abielurikkuja.“ (Matteuse evangeelium 5:32) See põhimõte kasvab välja eelmisest – seksuaalne truudus on abielu jaoks ülitähtis. Jeesuse sõnum on üheselt arusaadav, tegemist on selge piibelliku õpetusega. Jeesus ei paku alternatiive ega tee erandeid. Kuid alati ei ole lihtne otsustada, kuidas peaks seda korraldust meie katkises maailmas ellu rakendama. Võib-olla parim, mida saame teha, on mõista, et Jeesus teab täpselt, mida tähendab olla inimene, ning Ta tunneb meie nõrkustele kaasa (vt Kiri heebrealastele 4:15).

9. Abielu peegeldab Jumala suhet oma rahvaga

„Nagu peigmees tunneb rõõmu pruudist, nõnda tunneb su Jumal rõõmu sinust.“ (Jesaja 62:5) Läbi kogu Piibli kirjeldab Jumal end oma rahva mehena. Tema kogudus on Tema pruut, keda ka armastab ja hoiab (Pauluse kiri efeslastele 5:25–27). Abielu on selles maailmas kõige lähedasem suhe, mida inimesed võivad kogeda, ja Jumal kasutab seda, et illustreerida, kuivõrd lähedast suhet Ta meiega igatseb.

10. Abielu on kallihinnaline

„Tubli naine on palju enam väärt kui pärlid. Kes leiab tema? Ta mehe süda loodab tema peale.“ (Õpetussõnad 31:10,11)

Hea mehe või naise piibellikud iseloomujooned

Õpetussõnade 31. peatükki on nimetatud ideaalse abielunaise kirjelduseks. Ja on tõsi, et see peatükk räägib heast naisest. Kuid samas on nii, et need piibellikud omadused, mida siin on kirjeldatud, käivad samavõrra ka hea abielumehe kohta.

Niisiis, kuidas defineerib Piibel head abielunaist või -meest? Siin on nimekiri omadustest, millest Õpetussõnade 31. peatükk räägib. Kui seda teksti loed, ehk leiad sealt veelgi omadusi, mida siin ei ole mainitud?

 • usaldusväärne (11. salm)
 • positiivne suhtumine, mis toob abikaasas esile kõige parema (21. salm)
 • töökas (13. salm)
 • hoolitseb oma perekonna eest (15. salm)
 • kokkuhoidlik (16. salm)
 • lahke inimene, kes paneb tähele teiste vajadusi (20. salm)
 • toob oma kaasale kogukonnas au (23. salm)
 • heasüdamlik (26. salm)
 • oma abikaasa ja laste poolt armastatud ning austatud (28. salm)
 • tal on kodust väljaspool hea maine (31. salm)

Piibellikke näiteid abielust

Piibel õpetab meid lugude ja näidete kaudu (Pauluse 1. kiri korintlastele 10:11). Mis puudutab abielu, siis leiame Piiblist selle kohta nii positiivseid kui ka negatiivseid näiteid.

Rutt ja Boas

Üks positiivne näide abielust on Ruti ja Boase abielu. Leiad nende loo lühikesest Ruti raamatust Vanas Testamendis. Selles raamatus on ainult neli peatükki. Kui sa loed lugu nende abielust – kuidas nad kohtusid ja abiellu astusid –, siis otsi sealt nüansse, mis viitavad hästi toimivale suhtele, mida Jumal sai õnnistada. Rutt ja Boas elasid meiega võrreldes täiesti teistsugusel ajal ja teistsuguses kultuuris, nii et mõned loo detailid võivad sulle tunduda kummalised. Kuid hea abielu põhimõtted on ajatud.

Simson

Et saada ettekujutust halvast – või pigem väga halvast – abielust, loe Simsoni ja tema naise lugu. Sellest kirjutatakse Kohtumõistjate raamatu 14. ja 15. peatükis. Otsi sealt põhjuseid, miks oli see abielu juba algusest peale hukule määratud. Miks oli neil kahel niivõrd düsfunktsionaalne suhe? Pane tähele ka loo traagilist lõppu. Võime sellistest näidetest palju õppida – nii headest kui ka halbadest.

Kokkuvõte

Mida räägib siis Piibel abielu kohta? Piibel ütleb, et abielu on õnnistus, mille Jumal on inimkonnale andnud, et muuta meie elu rikkamaks ja rahuldust pakkuvamaks. Piibel räägib ka sellest, et hea abielu ei too meid üksnes teineteisele lähemale, see lähendab meid ka Jumalale. „Kes leiab naise [või mehe], leiab õnne ja saab Issanda hea meele osaliseks.“ (Õpetussõnad 18:22)

Esita küsimus Piibli kohta
Kas Sul on küsimus Piibli kohta? Meie meeskond püüab hea meelega anda Sinu küsimustele Piiblil põhinevaid vastuseid.