Home / Piibli teemad / Abielu ja perekond

Abielu ja perekond

Abielu on Jumala poolt seatud institutsioon maailma loomisest. Sellest on kirjutatud Piiblis: „Ja Issand Jumal ütles: „Inimesel ei ole hea üksi olla; ma tahan teha temale abi, kes tema kohane on.“...Ja Issand Jumal ehitas küljeluu, mille ta inimesest oli võtnud, naiseks ja tõi tema Aadama juurde. Ja Aadam ütles: „See on nüüd luu minu luust ja liha minu lihast. Teda peab hüütama naiseks, sest ta on mehest võetud!“ Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja nemad on üks liha!“ (1. Moosese 2:18,22-24)

Missugune on armastus? Piiblis on kirjutatud: „Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople, ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha, tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike.“ (Pauluse 1. kiri korintlastele 13:4-8)

Hoia suhted kasvamises, läbi üksmeele ja mõistmise. Piiblis on kirjutatud: „Kogu alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega, üksteist sallides armastuses, ning olles usinad rahusideme kaudu pidama Vaimu antud ühtsust.“ (Pauluse kiri efeslastele 4:2-3)

Piibel ei luba oma abikaasale füüsiliselt või vaimselt haiget teha. Piiblis on kirjutatud: „Mehed, armastage naisi ja ärge olge karmid nende vastu!“ (Pauluse kiri koloslastele 3:19)

Lapsed toovad perekonda rõõmu. Piiblis on kirjutatud: „Vaata, lapsed on pärisosa Issandalt, ihusugu on tasu temalt. Otsekui nooled sangari käes, nõnda on noorepõlve pojad. Õnnis on mees, kes oma nooletupe nendega on täitnud. Ei jää nad häbisse, kui nad vaenlastega kõnelevad väravas.“ (Psalm 127:3-5)

Lapse õigesti kasvatamisel on pikaaegsed tagajärjed. Piiblis on kirjutatud: „Juhata poiss ta tee peale, siis ta ei lahku sellelt ka vanas eas!“ (Õpetussõnad 22:6)

Lapsed peaksid lugu pidama oma vanematest. Piiblis on kirjutatud: „Sa pead oma ema ja isa austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille Issand, su Jumal, sulle annab!“ (2. Moosese 20:12)

Ligipääs tasuta piibliuurimise juhendmaterjalidele
Kas oled kunagi soovinud mõista paremini Piiblit? Alusta kohe ...