Home / Küsimused Piibli kohta / Abielu ja perekond / Piiblisalmid armastusest

Piiblisalmid armastusest

Piibli kirjutajad on arutlenud armastuse eri tahkude üle. Nende hulgas on Jumala armastus inimkonna vastu, armastus kaasinimeste vastu, abikaasadevaheline armastus.

Jumal näitas, milline on tõeline armastus, saates ülima armastuse anni, oma poja Jeesuse. Jumal kirjutas igale inimesele siin maal armastuskirja – Piibli, mille salmides jõuavad meieni tõotused, milliseks inimkond võiks tema armastuse jõul muutuda.

Lisaks kirjeldas Jumal Piiblis armastust, selgitades, kuidas mees peaks armastama oma naist ja naine oma meest. Allpool on piiblitekstid, mis kirjeldavad Jumala arusaamist armastusest

Mida ütleb piibel armastuse kohta?

Pauluse 1. kiri korintlastele 7:3
„Mees täitku oma kohustust naise vastu ja nõndasamuti ka naine mehe vastu.”

Pauluse 1. kiri korintlastele 13:4–8,13
„Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople, ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha, tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Armastus ei hääbu kunagi. Olgu ennustused – need kõrvaldatakse, olgu keeled – need vaibuvad, olgu tunnetus – see lõpeb ära. /.../ Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus.“

Pauluse kiri efeslastele 5:25–29
„Mehed, armastage naisi, otsekui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud iseenese tema eest, et teda pühitseda, olles ta puhastanud vees pesemisega sõna läbi, et kogudust iseenda ette seada kirkana, nii et tal ei oleks plekki ega kortsu ega muud sellesarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu. Nõnda peavad mehedki armastama oma naisi nagu iseenese ihu. Kes oma naist armastab, armastab iseennast. Keegi pole ju kunagi vihanud iseenese ihu, vastupidi, ta toidab ja hellitab seda nii nagu Kristus kogudust…”

Vooruslikud naised

Pauluse kiri efeslastele 5:33
„Igal juhul armastagu ka igaüks teie seast oma naist nii nagu iseennast, aga naine kartku meest!”

Õpetussõnad 18:22
„Kes leiab naise, leiab õnne ja saab Issanda hea meele osaliseks.”

Õpetussõnad 12:4
„Tubli naine on oma mehe kroon, aga häbitu on otsekui mädanik tema luudes.“

Õpetussõnad 31:10–12
„Tubli naine on palju enam väärt kui pärlid. Kes leiab tema? Ta mehe süda loodab tema peale ja tulust ei ole tal puudust. Kogu oma eluaja teeb ta mehele head ja mitte kurja.”

Õpetussõnad 31:29–31
„„Palju on tütarlapsi, kes töös on tublid, aga sina ületad nad kõik!” Võluvus on petlik ja ilu on tühine, aga naine, kes Issandat kardab, on kiiduväärt. Andke temale ta käte vilja ja tema teod ülistagu teda väravais!”

Õilsad mehed

Pauluse kiri koloslastele 3:19–21
„Mehed, armastage naisi ja ärge olge karmid nende vastu! Lapsed, olge oma vanemaile kuulekad kõigis asjus, sest see on Issandale meelepärane! Isad, ärge riielge oma lastega, et nad ei muutuks araks!”

Õpetussõnad 19:14
„Koda ja vara on isade pärand, aga arukas naine on Issandalt.”

Peetruse 1. kiri 3:1–2, 7–8
„Nõndasamuti, naised, alistuge oma meestele, et ka siis, kui mõned ei ole kuulekad sõnale, nad võidetaks usule ilma sõnata naiste käitumise läbi, kui nad on tähele pannud teie puhast, aukartlikku käitumist. /.../ Nõndasamuti, mehed, elage mõistvalt naisega kui nõrgema astjaga. Osutage naistele austust nagu elu armuanni kaaspärijatele, et teie palvetel poleks takistusi. Aga viimaks, olge kõik üksmeelsed, kaastundlikud, vennalikud, halastajad, alandlikud.”

1. Moosese raamat 2:18
„Ja Issand Jumal ütles: „Inimesel ei ole hea üksi olla; ma tahan teha temale abi, kes tema kohane on.””

1. Moosese raamat 2:21–24
„Siis Issand Jumal laskis tulla raske une inimese peale ja see jäi magama; siis ta võttis ühe tema küljeluudest ning sulges selle aseme taas lihaga. Ja Issand Jumal ehitas küljeluu, mille ta inimesest oli võtnud, naiseks ja tõi tema Aadama juurde. Ja Aadam ütles: „See on nüüd luu minu luust ja liha minu lihast. Teda peab hüütama mehe naiseks, sest ta on mehest võetud!” Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja nemad on üks liha!”

Jumala armastus

Johannese 1. kiri 4:11–12
„Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. Jumalat ei ole keegi iial näinud. Kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud meis täiuslikuks.”

Johannese evangeelium 15:12–13
„Minu käsk on see: armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid! Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest.“

Ligimesearmastus

Johannese evangeelium 13:35
„Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.“

Matteuse evangeelium 5:43–44
„Te olete kuulnud, et on öeldud: Armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast! Aga mina ütlen teile: Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad…“

Pauluse kiri roomlastele 12:21
„Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga!“

Esita eestpalvesoov
Kas Sul on palvesoov? Esita oma soov ja meie palvemeeskond palvetab Sinu eest.