Home / Küsimused Piibli kohta / Inglid / Mida kirjutatakse Piiblis inglite kohta?

Mida kirjutatakse Piiblis inglite kohta?

Piibel on otsast otsani täis viiteid Jumala pühadele inglitele. Aga kes nad on ja mida me võime nende kohta teada?

  1. Kui palju ingleid on?
  2. Kes inglitele korraldusi annab?
  3. Kuidas inglid välja näevad?
  4. Kas inglid on päriselt olemas?
  5. Kas kaitseinglid on olemas?

Need on mõned küsimused, mida inglite kohta esitada võime. Vaatame, mida Piiblis neist asjust kirjutatakse.

Pühad inglid

Meie esimene piiblitekst tuleb Markuse evangeeliumist: „Jah, kes iganes häbeneb mind ja minu sõnu selle abielurikkuja ja patuse sugupõlve ees, seda häbeneb ka Inimese Poeg, kui ta tuleb oma Isa kirkuses koos pühade inglitega.“ (Markuse evangeelium 8:38) Selles tekstis on kasutatud fraasi „pühad inglid“. Ingleid nimetatakse pühaks ka teistes piiblitekstides, näiteks Matteuse evangeeliumi 25:31 või Johannese ilmutuse 14:10. Piiblis on terve hulk asju, mida kirjeldatakse pühana, nagu Pühakiri, Püha Vaim ja – nagu me nägime – pühad inglid.

Millal inglid loodi?

Inglid olid olemas enne, kui esimene inimene suri, seega ei ole nad meie surnud kallite hinged. Loeme 1. Moosese raamatu 3:24 sellest, et Jumal pani Eedeni aia väravasse kaks leegitseva mõõgaga keerubit, et need valvaksid elupuud. Keerubid on üks inglite liik. Nad on kõrgemad ja suursugusemad kui inimesed.

Loeme Psalmist 8:5: „Sa tegid ta [inimese] pisut alamaks Jumalast ja ehtisid teda au ja austusega.“ (ingliskeelses Piiblis: „Sa tegid inimese pisut alamaks Jumala inglitest ja ehtisid teda au ja austusega.“ – tõlk) Ka selle teksti taga on peidus arusaam, et inglid olid olemas enne inimese loomist.

Inglite liigid:

  • keerubid (1. Moosese raamat 3:24)
  • seeravid (Jesaja 6:2–6)
  • peaingel (Pauluse 1. kiri tessalooniklastele 4:16; Juuda kiri 1:9)

Inglite nimed:

  • Miikael (Taanieli 10:13)
  • Gabriel (Taanieli 8:16; Luuka evangeelium 1:19)

Kui palju ingleid on olemas?

In Revelation 5:11, we read the de­scription given by the apostle John when he saw the vast company of shining angels: 

Johannese ilmutuse 5:11 võime lugeda apostel Johannese kirjeldust säravatest inglitest: „Ja ma nägin ja kuulsin paljude inglite häält trooni ja olevuste ja vanemate ümber, ning nende arv oli kümme tuhat korda kümme tuhat ja tuhat korda tuhat.“ Kirjast heebrealastele 12:22 saame teada, et on olemas kümneid tuhandeid ingleid. Nii et nende täpne arv jääb meile teadmata.

Kes annab inglitele korraldusi?

Jeesus Kristusest rääkides ütleb Peetrus: „[Jeesus] on läinud taevasse, on Jumala paremal käel, kus temale on alistatud inglid ja meelevallad ja väed.“ (Peetruse 1. kiri 3:22) Joosua 5:13–15 loeme, et Jeesus Kristus on „Issanda sõjaväe vürst“.

Millised inglid välja näevad?

Piiblis on mitmeid kirjeldusi sellest, kuidas inglid kogu oma auhiilgusega ilmuvad. Taanieli raamatu 10. peatükis loeme Taanieli kirjeldust ingel Gabrielist: „Ta ihu oli nagu krüsoliit ja ta pale oli välgutaoline, ta silmad olid nagu tulelondid, ta käsivarred ja jalad hiilgasid vase sarnaselt; ja ta sõnad kõlasid nagu rahvahulga rõkkamine.“ (Taanieli 10:6) Selle ingli kohta, kes veeretas kõrvale Jeesuse haua kivi, loeme: „Aga ta nägu oli nagu välk ja ta rõivad valged nagu lumi. Aga hirmust tema ees värisesid valvurid ja kukkusid maha nagu surnud.“ (Matteuse evangeelium 28:3,4)

Kas inglid on tõeliselt olemas?

Inglid on tõelised, nad ei ole meie ettekujutuse vili. 1. Moosese raamatu 18. ja 19. peatükis loeme inglitest, kes ilmusid Jumala sulasele Aabrahamile. „Ja ta [Aabraham] tõi võid, piima ja vasika, mis oli valmistatud, ja pani nende ette; ta ise seisis nende juures puu all, kui nad sõid.“ (1. Moosese raamat 18:8) Ja kui kaks inglit külastas Lotti, siis „ta valmistas neile pidusöögi, küpsetas hapnemata leibu ja nad sõid.“ (1. Moosese raamat 19:3)

Igaüks, kes sööb leiba, võid, küpsetatud vasikaliha ja joob piima on tõeline selles mõttes, kuidas meie reaalsust mõistame. On tõsi, et inglid võivad äkitselt ilmuda ja kaduda, aga see ei tee neid vähem reaalseks.

Võtame näiteks vee olekud. Tavatemperatuuril on vesi vedelik, kuid see võib aurates „ära kaduda“. Meie ümber atmosfääris on nähtamatul kujul miljoneid tonne vett. Teatavatel tingimustel muutub see uduks. Kui ilm on piisavalt külm, võib see muutuda jääks. Ja ometi on see endiselt vesi. See on vaid lihtne näide meile arusaadavatest muutustest, mis erinevas olekus ainega toimub. Jumala inglite olemust me lõpuni ei mõista, aga me võime olla kindlad, et nad on tõelised.

Heebrea kirja autor viitab Aabrahami kogemusele ja ütleb: „Ärge unustage külalislahkust, sest selle läbi on mõned ise seda aimamata võtnud külalistena vastu ingleid.“ (Kiri heebrealastele 13:2) Need inglid ilmusid Aabrahami uksele kui tavalised võõrad.

Kas inglid on vägevad?

Nüüd veidi sellest, missugused inglid on. Psalmis 103 kirjutatakse, et inglid on Jumala „vägevad sangarid, kes täidate tema käske, kuuldes tema sõna häält!“ (Psalm 103: 20) Kõik pühad inglid täidavad Jumala käske; sellepärast nad ongi pühad. Nad on patuta. Nad kuulavad Jumala häält ja tema korraldusi. Kui ainult inimesed teeksid sama!

Sõna „ingel“ tähendab sõnumitoojat. Inglid on Jumala sõnumitoojad, nagu me loeme ka kirjast heebrealastele 1:14: „Eks nad kõik ole vaid teenijad vaimud, läkitatud abistama neid, kes ükskord pärivad pääste?“

Neil on oma osa päästeplaanis. Nad on teenivad vaimolendid, kes juhatavad Jumala lapsi, valvavad nende üle, abistavad neid. Iisraeli esiisa Jaakob nägi kord unenäos redelit, mis ulatus maa pealt taevasse, „ja ennäe, Jumala inglid astusid sedamööda üles ja alla.“ (1. Moosese raamat 28:12)

Kas kaitseinglid on olemas?

Iga Jumala lapsega, ka kõige väiksematega, käivad kaasas Jumala inglid. Igaühel on oma kaitseingel. Võime sellest lugeda Matteuse evangeeliumi 18:10: „Vaadake ette, et te ühtainustki neist pisikestest ei põlgaks, sest ma ütlen teile, et nende inglid taevas näevad alati minu Isa palet, kes on taevas!“ Jumala laste kaitseinglitel on ligipääs Jumala enda troonile.

Kui mina praegu neid sõnu kirjutan, on minu kõrval mu ingel, kes on antud mu ellu juhtijaks ja saatjaks. Ta teab minu kohta kõike ega ole minust kunagi kaugel. Tema hea mõju on alati minu ümber. Ta kaitseb mind kurja eest, nagu loeme Psalmist 34:8: „Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad, ja ta vabastab nad.“ Ühel päeval igavesel uuel maal on mul eesõigus näha oma kaitseinglit, temaga rääkida ja teda tundma õppida ning temaga arutada kõike, mis minuga kunagi juhtus. Temalt saan ma teada, millistest ohtudest ta mind hoidis ja kuidas ta mu elu üksikasju salvestas.

See imeline Piibli tõde Jumala pühadest inglitest ja nende teenimistööst on meie jaoks julgustav, lohutav ilmutus. Jumala pühad inglid on kaitsnud Jumala teenijaid tulistes ahjudes. Jumal „läkitas oma ingli ja päästis oma sulased, kes lootsid tema peale ja astusid üle kuninga käsust.“ (Taanieli 3:28) Jumala ingel päästis Taanieli lõvide rünnakust. „Taaniel kõneles kuningaga: „/…/ Minu Jumal läkitas oma ingli ja sulges lõvide suud, ja need ei teinud mulle kurja.““ (Taanieli 6:22,23)

Kui süürlaste sõjavägi piiras väikest Dotani linna, kus prohvet Eliisa ja tema sulane olid peatunud, päästsid inglid nad sellest piiramisrõngast. „Aga ta [prohvet Eliisa] vastas: „Ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega!” Ja Eliisa palvetas ning ütles: „Issand, tee ometi ta silmad lahti, et ta näeks!” Ja Issand tegi poisi silmad lahti ja too nägi, ja vaata, mägi oli täis tuliseid hobuseid ja vankreid ümber Eliisa.“ (2. Kuningate raamat 6:16,17) Psalm 68:17 kinnitab: „Jumala sõjavankreid oli musttuhandeid ja tuhat korda tuhandeid.“

Jumala püha ingel tuli südaööl ja avas vangla uksed ning päästis Peetruse Heroodese julmast haardest. (Apostlite teod 12:7–10) Füüsilise maailma seadused ei ole inglite jaoks takistuseks. Lukud, riivid ja vanglauksed alluvad nende korraldustele. Nii paleed kui vanglaurkad löövad nende kohalolust hiilgama.

Kas inglid teavad meie vajadusi?

Inglid teavad meie nõrkusi ja vajadusi. Issanda ingel tuli Eelija juurde, kui too põgenes kuninganna Iisebeli eest. Ingel „puudutas teda ning ütles: „Tõuse üles, söö, sest sul on veel pikk tee ees!” Siis ta tõusis, sõi ja jõi ning käis selle söömise rammuga nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd kuni Jumala mäeni, Hoorebini.“ (1. Kuningate raamat 19:7,8)

Kui Jeesus vaevles kõrbes kiusatuste käes, siis „ingleid tuli tema juurde ja need teenisid teda.“ (Matteuse evangeelium 4:11) Ja lõpuks Ketsemani aias, kui kogu maailm oli Jeesuse vastu ja meie patt rõhus teda, loeme taas, et ingel ilmus taevast, et teda kinnitada (Luuka evangeelium 22:43).

Ingleid huvitab meie pääsemine. Peetruse 1. kirja 1:12 loeme, et nad igatsevad mõista Jumala päästeplaani. Ja ka neid täidab rõõm, kui patune inimene parandab meelt (Luuka evangeelium 15:10).

Kas inglid näevad ja kuulevad meid?

Pühad inglid on meie elu ja sõnade nähtamatud tunnistajad. „Ära lase, et sinu suu saadab su ihu pattu tegema, ja ära ütle Jumala käskjala ees, et see on eksitus!“ (Koguja 5:5) Jumal teab, mida sa ütlesid. Jumal teab, mida sa kirjutasid. Jumala inglid nägid seda kõike pealt. Iga vale ja pettus on üles märgitud. Kohtumõistmise päeval on inglid pühad ja ausad tunnistajad, kes annavad aru igast sõnast ning teost.

Sellest, et Jumala inglid osalevad kohtumõistmisel, võime lugeda Taanieli 7:10: „Tuhat korda tuhat teenisid teda, kümme tuhat korda kümme tuhat seisid tema ees. Kohus võttis istet ja raamatud avati.“

Milline pühalik stseen! Kuna inglid on meid teenivad olendid ja kuna meie elu on nende ees nagu avatud raamat, on igati loogiline, et nad peavad meie elu üle arvestust ja et kui eluraamatud avatakse, on nad Jumala trooni ees kohal.

Selles kontekstis kõlab võimsalt Johannese ilmutuse 3:5: „Kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Mina ei kustuta tema nime eluraamatust ning ma tunnistan tema nime oma Isa ees ja Isa inglite ees.“

Siin on midagi, mis võiks meid kõiki julgustada. Jumal on lubanud, et kaitseb raskuste ajal, eriti aga maailma ajaloo viimase vaatuse ning viimsete nuhtluste ajal, oma lapsi. Siin on üks tõotus Psalmis 91, mis võiks julgustada kõiki, kellel on elus rasked ajad. Kuulake seda tõotust! „Ei taba õnnetus sind ega lähene häda su telgile. Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi.“ (Psalm 91:10–12)

Mõtle sellele! „Ta annab oma inglitele sinu pärast käsu.“ Kas pole imeline! Jumal annab oma inglitele sinu pärast korraldusi, kui sa oled tema laps, kui sa oled oma südame talle avanud.

Kas inglid on koos Jeesusega, kui ta tagasi tuleb?

Kui meie Päästja aus ja väes tuleb, ei ole ta üksi. „Sest Inimese Poeg tuleb oma Isa kirkuses koos oma inglitega ja siis tema tasub igaühele selle tegusid mööda.“ (Matteuse evangeelium 16:27) „Ja ta läkitab oma inglid suure pasunahäälega ja need koguvad kokku tema valitud neljast tuulest, taeva ühest äärest teise ääreni.“ (Matteuse evangeelium 24:31)

Niisiis võtavad inglid osa Jumala laste viimasest kokkukogumisest. Kõik pühad inglid tulevad koos temaga. Neid huvitab meie pääsemine, sest nad on kogu aeg Jumala lapsi teeninud.

Loeme Matteuse evangeeliumi 25. peatükist imeilusat kirjeldust Jeesuse teise tuleku kohta: „Aga kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest.“ (Matteuse evangeelium 25:32,32)

Milline stseen, milline hiilgus, milline päev! Pea meeles, seal on koos kõik pühad inglid, nii sinu kui ka minu kaitseingel. Kõik inglid tulevad koos Jeesusega. Ning seejärel näeme maailma ajaloo viimast vaatust.

„…pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu, ja nõnda me saame alati olla koos Issandaga.“ (Pauluse 1. kiri tessalooniklastele 4:17)

Selles osas ei ole me teinud juttu kurjade inglite halbadest ning valgustkartvatest tegudest. Osa ingleid langes saatana pettuse võrku ning nad on siiani „põrgupimeduse soppides“ kuni kohtupäevani (2. Peetruse kiri 2:4).

Kokkuvõte

Jumala pühade inglite kohalolu ja töö on osaks Jumala armastusest ja hoolest. Kas me oleme valmis teda kogu südamega armastama ja teda teenima? Võiksime palvetada Assisi Franciscuse sõnadega:

„Issand, tee nii, et ma võiksin pigem lohutada kui olla lohutatud, pigem mõista kui olla mõistetud, pigem armastada kui olla armastatud. Sest ainult andes me saame, vaid iseennast unustades me leiame end, vaid andestades leiame ise andestuse, vaid surres saame tõusta igavesele elule.“

Saatke mulle uuendusi
Ole kursis Bibleinfo.com-i uudistega. Saad meilisõnumeid uute artiklite, funktsioonide ja tasuta pakkumiste kohta.