Home / Piibli teemad / Inglid

Inglid

Kes on inglid? Loeme Piiblist, Pauluse kirjast heebrealastele 1:14: “Eks nad kõik ole vaid teenijad vaimud, läkitatud abistama neid, kes ükskord pärivad pääste?”

Kui palju ingleid on olemas? Piiblis, Johannese ilmutuse 5:11 on kirjas nii: “Ja ma nägin ja kuulsin paljude inglite häält trooni ja olevuste ja vanemate ümber, ning nende arv oli kümme tuhat korda kümme tuhat ja tuhat korda tuhat.”

Inglid võivad ilmuda ka tavalise inimese kujul. Sellest loeme kirjast heebrealastele 13:2: “Ärge unustage külalislahkust, sest selle läbi on mõned ise seda aimamata võtnud külalistena vastu ingleid.”

Vaata: Mida kirjutatakse Piiblis inglite kohta?

Kas meist saavad inglid, kui me sureme? Ei, inimesed ja inglid loodi eraldi ja nad on üksteisest erinevad. Selle kohta loeme kirjast heebrealastele 2:6,7: “Aga keegi kusagil ütleb tunnistades: “Mis on inimene, et sa teda meeles peaksid, või Inimese Poeg, et sa temast hooliksid? Sa tegid ta pisut alamaks inglitekst, siis sa pärgasid ta kirkuse ja auga.”

Kelle alluvuses inglid on? Sellele küsimusele leiame vastuse Peetruse 1. kirjast 3:21,22: “...Jeesuse Kristuse ülestõusmise kaudu, kes on läinud taevasse, on Jumala paremal käel, kus temale on alistatud inglid ja meelevallad ja väed.”

Inglid on erilised hoolitsejad ja eestkostjad. Matteuse evangeeliumi 18:10 on kirjutatud: “Vaadake ette, et te ühtainustki neist pisikestest ei põlgaks, sest ma ütlen teile, et nende inglid taevas näevad alati minu Isa palet, kes on taevas!”

Inglid kaitsevad meid. Loeme Psalmist 91:10–11: „Ei taba õnnetus sind ega lähene häda su telgile. Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel.“

Inglid päästavad inimesi hädaohust, see on kirjas Psalmis 34:8: “Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad, ja ta vabastab nad.”

Inglid täidavad Jumala korraldusi. Psalmis 103:20,21 on kirjutatud: “Kiitke Issandat, tema inglid, teie, vägevad sangarid, kes täidate tema käske, kuuldes tema sõna häält! Kiitke Issandat, kõik tema väehulgad, tema teenijad, kes teete tema tahtmist!”

Inglid on ühtlasi Jumala sõnumitoojad. Luuka evangeeliumi 2:9,10 loeme: „Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale.““

Mis osa on inglitel, kui Jeesus tuleb teist korda maa peale? Matteuse evangeeliumi 16:27 ja 24:31 loeme: „Sest Inimese Poeg tuleb oma Isa kirkuses koos oma inglitega ja siis tema tasub igaühele selle tegusid mööda.“ „Ja ta läkitab oma inglid suure pasunahäälega ja need koguvad kokku tema valitud neljast tuulest, taeva ühest äärest teise ääreni.“

Kust tulid kurjad inglid? Nad olid head inglid, kes otsustasid Jumala vastu mässata. Johannese ilmutuse 12:9 loeme: „Suur lohe heideti välja, see muistne madu, keda hüütakse Kuradiks ja Saatanaks, kes eksitab kogu ilmamaad – ta heideti maa peale ja tema inglid heideti koos temaga.“

Mis mõju on kurjadel inglitel? Nad püüavad mõjutada neid, kes on head. Loeme Pauluse kirjast efeslastele 6:12: „Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.“

Missugune on saatana ja tema inglite saatus? Matteuse evangeelium 25:41: „Siis ta ütleb ka vasakul käel olijatele: „Minge ära minu juurest, te äraneetud, igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele!““

Esita küsimus Piibli kohta
Kas Sul on küsimus Piibli kohta? Meie meeskond püüab hea meelega anda Sinu küsimustele Piiblil põhinevaid vastuseid.