Home / Bibelemner / Engler

Engler

Hva slags vesener er engler? Det står i Bibelen, Hebreerne 1,14. ”Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen?”

Finnes det mange engler? Det står i Bibelen, Åpenbaringen 5,11. ”Og i mitt syn hørte jeg koret av de mange engler som stod omkring tronen og de fire vesener og de eldste – det var titusener på titusener, tusener på tusener av dem.”

Hva slags stilling har menneskene i forhold til engler? Det står i Bibelen, Salmene 8,5-7. ”Hva er da et menneske, siden du kommer det i hu, et menneskebarn, siden du tar deg av det? Du gjorde ham lite ringere enn Gud og kronet ham med ære og herlighet. Du gjorde ham til herre over dine henders verk, alt la du under hans føtter.”

Engler kan opptre som helt vanlige mennesker. Det står i Bibelen, Hebreerne 13,2. ”Glem ikke å være gjestfri, for på den måten har noen, uten selv å vite det, hatt engler som gjester.”

Hvem er leder for englene? Det står i Bibelen, 1. Peter 3,22. ”– han [Jesus Kristus] som fór opp til himmelen og nå sitter ved Guds høyre hånd, etter at engler, myndigheter og makter er ham underlagt.”

Engler er våre spesielle beskyttere. Det står i Bibelen, Matteus 18,10. ”Pass dere for å se med forakt på en eneste av disse små! For jeg sier dere: Deres engler i himmelen ser alltid min himmelske Fars åsyn.”

Engler sørger for vår trygghet. Det står i Bibelen, Salmene 91,11-12. ”For han skal gi sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein.”

Engler redder oss ut av fare. Det står i Bibelen, Salmene 34,8. ”Herrens engel slår leir til vern om dem som frykter Herren, og frir dem ut av fare.”

Engler utfører Guds vilje. Det står i Bibelen, Salmene 103,20-21. ”Lov Herren, dere hans engler, dere sterke helter, som gjør det han sier, så snart dere hører hans røst. Lov Herren, alle hans hærskarer, dere hans tjenere, som gjør det han vil!”

Engler bringer beskjeder fra Gud. Det står i Bibelen, Lukas 2,9-10. ”Med ett stod en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet. Men engelen sa til dem: ”Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket.”

Hvilken rolle vil englene spille når Jesus kommer tilbake til jorden? Det står i Bibelen, Matteus 16,27 og 24,31. ”For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler…” ”Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra himmelens ene ende til den andre.”

Hvordan er det skjedd at noen engler er blitt onde? Før var alle engler gode, men så valgte noen av dem å gjøre opprør mot Gud. Det står i Bibelen, Åpenbaringen 12,9. ”Den store drake ble styrtet, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan og som forfører hele verden; han ble kastet ned på jorden og hans engler med ham.”

Hvilken makt har onde engler? De motarbeider bl.a. gode mennesker. Det står i Bibelen, Efeserne 6,12. ”For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.”

Hva blir endeliktet til Satan og hans onde englehær? Det står i Bibelen, Matteus 25,41. ”Deretter skal han si til dem på venstre side: ”Gå fra meg, dere som er forbannet, bort til den evige ild, som er gjort i stand for djevelen og hans engler”.”