Άγγελοι

Ποιοι είναι οι άγγελοι; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Δεν είναι όλοι λειτουργικά πνεύματα που, αποστέλλονται προς υπηρεσία, για εκείνους που πρόκειται να κληρονομήσουν σωτηρία;" (Προς Εβραίους 1:14.)

Πόσοι άγγελοι υπάρχουν; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και είδα και άκουσα μια φωνή από πολλούς αγγέλους… και ο αριθμός τους ήταν μυριάδες μυριάδων, και χιλιάδες χιλιάδων." (Αποκάλυψη 5:11.)

Είναι οι άγγελοι ανώτερα όντα από τους ανθρώπους; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να τον θυμάσαι;... Κι εσύ τον έκανες λίγο κατώτερο από τους αγγέλους, όμως με δόξα και τιμή τον στεφάνωσες." (Ψαλμός 8:4-5.)

Οι άγγελοι μπορούν να εμφανιστούν με τη μορφή απλών ανθρώπων. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μην ξεχνάτε τη φιλοξενία· επειδή, διαμέσου αυτής μερικοί φιλοξένησαν αγγέλους, μη γνωρίζοντας." (Προς Εβραίους 13:2.)

Ποιος είναι ο αρχηγός των αγγέλων; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο οποίος (Χριστός) είναι στα δεξιά του Θεού, καθώς πορεύτηκε στον ουρανό, και στον οποίο

υποτάχτηκαν άγγελοι και εξουσίες και δυνάμεις." (Α΄ Πέτρου 3:22.)

Οι άγγελοι είναι ειδικοί φύλακες. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Προσέχετε, μην καταφρονήσετε ένα από τούτα τα μικρά· επειδή σας λέω ότι οι άγγελοί τους στους ουρανούς βλέπουν ακατάπαυστα το πρόσωπο του Πατέρα μου που είναι στους ουρανούς." (Ματθαίος 18:10.)

Οι άγγελοι παρέχουν προστασία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή, τους αγγέλους του θα προστάξει για σένα, για να σε διαφυλάττουν σε όλους τους δρόμους σου. Θα σε σηκώνουν επάνω στα χέρια τους, για να μη προσκόψεις το πόδι σου σε πέτρα." (Ψαλμός 91:11-12.)

Οι άγγελοι σώζουν από τον κίνδυνο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει ολόγυρα σ’ εκείνους που τον φοβούνται και τους ελευθερώνει." (Ψαλμός 34:7.)

Οι άγγελοι εκτελούν τις διαταγές του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ευλογείτε τον Κύριο, άγγελοί του, δυνατοί με δύναμη, εκείνοι που εκτελούν τον λόγο του, εκείνοι που υπακούν τη φωνή του λόγου του. Ευλογείτε τον Κύριο, όλες οι δυνάμεις του· οι λειτουργοί του, εκείνοι που εκτελούν το θέλημά του." (Ψαλμός 103:20-21.)

Οι άγγελοι μεταφέρουν τα μηνύματα του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και να, ένας άγγελος του Κυρίου φάνηκε σ’ αυτούς ξαφνικά, και δόξα του Κυρίου έλαμψε ολόγυρά τους, και φοβήθηκαν με μεγάλο φόβο. Και ο άγγελος είπε σ’ αυτούς: Μη φοβάστε· επειδή, να, σας φέρνω ένα χαρμόσυνο μήνυμα μεγάλης χαράς, που θα είναι σε ολόκληρο τον λαό·" (Λουκάς 2:9-10.)

Ποιο ρόλο θα παίξουν οι άγγελοι όταν θα έρθει ο Ιησούς για δεύτερη φορά; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή, ο Υιός του ανθρώπου πρόκειται να ‘ρθει μέσα στη δόξα του Πατέρα του μαζί με τους αγγέλους του·" "Και θα αποστείλει τους αγγέλους του με δυνατή φωνή σάλπιγγας· και θα συγκεντρώσει τους εκλεκτούς του από τους τέσσερις ανέμους, από τις άκρες των ουρανών μέχρι τις άλλες άκρες τους." (Ματθαίος 16:27 και 24:31.)

Από πού προήλθαν οι σατανικοί άγγελοι; Ήταν άγγελοι στην υπηρεσία του Θεού που επέλεξαν να επαναστατήσουν. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ρίχτηκε ο μεγάλος δράκοντας, το αρχαίο φίδι, που αποκαλείται ο διάβολος και ο σατανάς, που πλανάει ολόκληρη την οικουμένη, ρίχτηκε στη γη· και οι άγγελοί του ρίχτηκαν μαζί του." (Αποκάλυψη 12:9.)

Ποια επιρροή έχουν οι σατανικοί άγγελοι; Αγωνίζονται εναντίον των αγγέλων του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "επειδή, η πάλη μας δεν είναι ενάντια σε αίμα και σάρκα, αλλ’ ενάντια στις αρχές, ενάντια στις εξουσίες, ενάντια στους κοσμοκράτορες του σκότους τούτου του αιώνα, ενάντια στα πνεύματα της πονηρίας στα επουράνια." (Προς Εφεσίους 6:12.)

Ποια θα είναι η κατάληξη του Σατανά και των αγγέλων του; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Τότε, θα πει σ’ εκείνους που θα είναι από τα αριστερά: Πηγαίνετε από μένα, οι καταραμένοι, στην αιώνια φωτιά, που είναι ετοιμασμένη για τον διάβολο και για τους αγγέλους του." (Ματθαίος 25:41.)