Home / Bibel ämnen / Änglar

Änglar

Vad är änglar? Bibeln säger i Hebreerbrevet 1:14: ”Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som skall ärva frälsning.”

Hur många änglar finns det? Bibeln säger i Uppenbarelseboken 5:11: ”Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och väsendena och de äldste. Deras antal var tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen.”

Änglar kan se ut som människor. Bibeln säger i Hebreerbrevet 13:2: ”Glöm inte att visa gästfrihet, ty genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det.”

Vem har makt över änglarna? Bibeln säger i 1 Petrus brev 3:22: ”Han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, furstar och makter har blivit lagda under honom.”

Änglar fungerar som övervakande tjänsteandar. Bibeln säger i Matteus 18:10: ”Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelska Faders ansikte.”

Änglarna bevarar dig från ont. Bibeln säger i Psalm 91:11-12: ”Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla vägar. De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.”

Änglarna skyddar dig mot fara. Bibeln säger i Psalm 34:8: ”HERRENS ängel slår sitt läger omkring den som fruktar honom och han befriar dem.”

Änglarna utför Guds befallning. Bibeln säger i Psalm 103:20-21:” Lova HERREN, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning, så snart ni hör ljudet av hans befallning. Lova HERREN, ni alla hans härskaror, ni hans tjänare som uträttar hans vilja.”

Änglarna är budbärare från Gud. Bibeln säger i Lukas 2:9-10: ”Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sade: Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket.”

Vilken roll kommer änglarna att ha? Bibeln säger, Matteus 16:27 och 24:31: ”Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar.” - ”Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.”

Hur kom onda änglar till? De var goda änglar som valde att göra uppror. Bibeln säger i Uppenbarelseboken 12:9: ”Och den store draken, den gamle ormen, som kallasDjävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom.”

Vilket inflytande har onda änglar? De kämpar mot dem som är goda. Bibeln säger i Efesierbrevet 6:12: ”Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.”

Vad blir slutet för Satan och hans onda änglar? Bibeln säger i Matteus 25:41: ”Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.”

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.