Home / Küsimused Piibli kohta / Kristlus / Mida tähendab Sola Scriptura?

Mida tähendab Sola Scriptura?

Sola Scriptura tähendab ladina keeles „üksnes Pühakiri“ või „ainult Pühakiri“.

Sellest sai 16. sajandil aset leidnud protestantliku reformatsiooni üks põhilisemaid teese. Kui Martin Luther ja teised reformaatorid nõudsid, et Piibel - mitte kirik ja selle traditsioonid - oleks ainuke autoriteet, mida kristlased peaksid uskuma ja mille järgi elama.

Mida Sola Scriptura tähendab?

1. Sola Scriptura tähendab, et üksnes Piibel on ülim autoriteet, mida kristlased peaksid uskuma ja mille järgi elama. Piibel ütleb enese olevat Jumala inspireeritud Sõna (Pauluse 2. kiri Timoteosele 3:16; Peetruse 2. kiri 1:20-21). See on meile kõnelev Jumala hääl ja sellepärast on see autoriteetsem kui ükski teine inimlik õpetus või traditsioon. Sellegipoolest, mõned kristlased õpetava, et kuigi Piibel on usklike jaoks põhiline autoriteet, on ka kiriku muud õpetused ja rituaalid võrdväärselt tähtsad ja kristlastele kohustuslikud. Reformaatorid eitasid seda. Kristlased, kinnitasid nad, on allutatud vaid Piiblile. Piibel ise hoiatab inimlike traditsioonide kõrgeks tõstmise eest üle Jumala Sõna.

2. Sola Scriptura tähendab, et Piibel sisaldab kõike, mida isik peab teadma, et saada päästetud. Protestandid usuvad, et kogu tõde päästmiseks ja vaimulikuks eluks on leitav selgelt või kaudselt Pühakirjast. Piibel kinnitab seda (Pauluse 2. kiri Timoteosele 3:15; Peetruse 2. kiri 1:2,3). Mõned kristlased õpetavad, et inimene ei saa päästetud lahus kirikust, selle preestritest ja pühadest rituaalidest.

Sola Scriptura ei tähenda, et Piiblis on kirjas kogu info, mida Jeesus kunagi tegi või ütles (Johannese evangeelium 20:30-31; 21:25). Sellegipoolest annab Piibel meile kõik, mida peame teadma, et saada päästetud. See ilmutab Jumala tahet ja juhib meid Jeesuse juurde, kes päästab meid meie pattudest (Johannese evangeelium 5:39; 20:31).

3. Sola Scriptura tähendab, et Piibel on piisavalt selge, et igaüks võib seda ise lugeda ja avastada lihtsa tee pääsemiseks. Reformatsiooni üks põhiteemasid oli, kas tavalised kristlased võivad teada vaid Piibli põhjal, mida Jumal nendelt ootab ja kuidas saada päästetud. Reformaatorid ütlesid: „Kui Piibel on lugemisel meile kõnelev Jumala Sõna, siis pidi Ta hoolitsema samuti selle eest, et oleksime võimelised ise sellest ka aru saama.“ Mõned kristlased õpetasid, et lisaks Piiblile vajavad tõelised kristlased kiriku juhatust ja rituaale, et järgida Jumalat ja saada päästetud.

Sola Scriptura ei tähenda, et pastorid, õpetajad või Piibli kommentaarid poleks enam abiks Pühakirja mõistmisel. Piiblis sisaldub ka seda, mida on raske mõista (Peetruse 2. kiri 3:14-16). Piibli sõnumi tähenduse sügavus ulatub üle selle, mida keegi meist näeb. Kuid selle põhiline päästmise sõnum on piisavalt lihtne ja selge kõigile nii mõistmiseks kui järgimiseks.

Miks on Sola Scriptura jätkuvalt sinu elu jaoks oluline?

Sola Scriptura ei viita vaid mingile sajandite tagusele segasele teoloogilisele vaidlusele. See on põhimõte, et Piibel ja üksnes Piibel peaks olema meie igapäevaelu juhiks. See kontseptsioon on sama tähtis ka praegu, nii on see ka alati olnud.

Sola Scriptura tähendab oma vaimuliku elu rajamist vaid Piiblile ja kõigi õpetuste ning traditsioonide eiramist, mis pole täielikus kooskõlas Piibliga. Pühakiri ütleb: „Püüa hoolega osutuda Jumala ees kõlblikuks töötegijana, kel pole tarvis häbeneda, kes tõe sõna kuulutab õigesti“ (Pauluse 2. kiri Timoteosele 2:15). Samuti ütleb see, et kui inimene pöördub Piibli poole siira sooviga teada saada Jumala tahet oma elu jaoks, avaldab Jumal talle selle. Jeesus ütles: „Kui keegi tahab teha tema tahtmist, küll ta tunneb õpetusest ära, kes see on Jumalast või räägin ma iseenesest“ (Johannese evangeelium 7:17).

Sola Scriptura - Piibel ja üksnes Piibel - on sinu vaimuliku elu jaoks oluline. Sest ainuke kindel viis, kuidas teada, mida Jumal sinult ootab, on jääda truuks sellele, mida tead, et Ta on sulle oma Sõnas ilmutanud.

Esita küsimus Piibli kohta
Kas Sul on küsimus Piibli kohta? Meie meeskond püüab hea meelega anda Sinu küsimustele Piiblil põhinevaid vastuseid.