Home / Piibli teemad / Kristlus

Kristlus

Kuidas saadakse kristlaseks? Alustades isiklikku suhet Jumalaga – Piiblist loeme: „Aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist Jumalat, ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud.” (Johannese evangeelium 17:3)

Kristlaseks saamine on inimese muutumine vastusena evangeeliumi kuulmisele. Piiblis on kirjas: „Seda kuuldes lõikas see neile südamesse ja nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele: „Mida me peame tegema, mehed-vennad?”” (Apostlite teod 2:37)

Kristlaseks saamine on isiklik ja avalik. Piiblis on kirjutatud: „Sõna on su lähedal, sinu suus ja su südames. See on ususõna, mida me kuulutame. Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse, sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks.” (Pauluse kiri roomlastele 10:8–10)

On oluline mõista, et Kristusesse uskumine on rohkem kui arvamus – kristliku elu jaoks on vaja Püha Vaimu. Piiblist loeme: „Aga teie ei ela oma loomuses, vaid Vaimus, kui Jumala Vaim tõepoolest elab teie sees. Kellel ei ole aga Kristuse Vaimu, see ei ole tema oma.” (Pauluse kiri roomlastele 8:9)

Kristlus julgustab ausat uurimist. Nii on kirjas Piiblis: „Seepärast on mullegi tundunud õige, pärast kõigega algusest peale täpset tutvumist, kirjutada sinu jaoks, üliauline Teofilos, järgemööda kõik üles, et sa võiksid õppida tundma sulle õpetatud asjade usaldusväärsust.” (Luuka evangeelium 1:3,4)

Ligipääs tasuta piibliuurimise juhendmaterjalidele
Kas oled kunagi soovinud mõista paremini Piiblit? Alusta kohe ...