Home / Küsimused Piibli kohta / Kristlus / Kas Jeesusel oli õdesid-vendi?

Kas Jeesusel oli õdesid-vendi?

Nelja meest—Jaakobust, Joosest, Siimonat, and Juudat—on mainitud kui Jeesuse vendi. (vt Matteuse evangeelium 13:55; Markuse evangeelium 6:3)

Sajandite jooksul on palju arutletud nende meeste täpsema suhte üle Jeesusega. Küsimus, kas Jeesusel oli bioloogilisi õdesid-vendi, on ikka õhku jäänud. Selles küsimuses on kolm peamist seisukohta:

  1. Nad olid Jeesuse päris vennad, see tähendab poolvennad ehk Joosepi ja Maarja pojad (ja seetõttu Jeesusest nooremad).
  2. Nad olid tema poolvennad, see tähendab Joosepi lapsed eelmisest abielust (seetõttu Jeesusest vanemad ja üldsegi mitte veresugulased).
  3. Nad oli Jeesuse nõod, mõned arvavad, et emapoolsed, teised usuvad, et isapoolsed.

Kolm seisukohta Jeesuse vendade kohta

Need, kes pooldavad esimest seisukohta, väidavad, et see on kõige loomulikum viis, kuidas mõista erinevaid vendadele viitavaid piiblitekste. Samuti on see Matteuse evangeeliumi 1:25 ja Luuka evangeeliumi 2:7 kõige ilmselgem tähendus.

Need, kelle jaoks on teine variant kõige usutavam, väidavad, et perekondlik eetika ei oleks lubanud noorematel vendadel oma vanemat venda mõnitada või muul viisil tögada, nii nagu Jeesuse vennad seda tegid (vt Markuse evangeelium 3:31; Johannese evangeelium 7:3–4). Nad toonitavad ka tõsiasja, et Jeesus jättis oma ema apostel Johannesse hoolde (Johannese 19:26–27), mitte ühegi venna hoolde, mis viitab sellele, et Maarjal ei olnud tõenäoliselt teisi lapsi.

Seisukoht, et need vennad olid Jeesuse isapoolsed nõod, on täielikult oletuslik. Seisukoht, et nad olid emapoolsed nõod, põhineb Maarja, Kloopase naise tõestamata identiteedil (Johannese evangeelium 19:25; Markuse evangeelium 15:40) ning Kloopase, kes oli koos Alphaeusega, tõestamata identiteedil (Markuse evangeelium 3:18).

Jeesuse vennad ja ema

Pärast Kaana pulma saatsid Jeesuse vennad tema ja ta ema Maarja Kapernauma (Johannese evangeelium 2:12). Hiljem on märgitud, et Maarja ja nimetatud vennad otsisid võimalust Jeesusega rääkida (Matteuse evangeelium 12:46–50, Markuse evangeelium 3:31–35; Luuka evangeelium 8:19–21). Jeesuse teenistuse lõpus käisid vennad talle peale, et ta tõestaks, et on Messias; nad ise olid selles küsimuses kahtleval seisukohal (Johannese evangeelium 7:3–5). Et nad hiljem pöördusid, on selge, sest Apostlite tegude raamatus on kirjeldatud, kuidas nad ühinesid enne nelipühi jüngrite ning teistega “palumises ja anumises” (Apostlite teod 1:13–14). Paulus vihjab, et nad olid kõik abielus (Pauluse 1. kiri korintlastele 9:5).

Paljud piiblikommentaatorid usuvad, et Juuda kirja autor, kes identifitseerib end kui Jaakobuse venda, oli just üks nendest vendadest (Juuda kiri 1). Üldiselt usutakse, et Jeruusalemmas asuva koguduse juht oli Jaakobus, Jeesuse vend (vt Apostlite teod 12:17; 15:13). Seda tundub kinnitavat Pauluse viide Jeruusalemma külastamisele, mille kohta ta mainib, et ta nägi ainult Peetrust ja “Jaakobust, Issanda venda” (Pauluse kiri galaatlastele 1:18–19).

Toeta Bible.infot
Kas soovid näha rohkem artikleid ja funktsioone? Sinu rahaline annetus Bibleinfo.com-ile toob teistele rõõmu kasvavast hulgast piiblipõhisest sisust.