Home / Küsimused Piibli kohta / Kristlus / Miks on nii palju konfessioone?

Miks on nii palju konfessioone?

Kuni protestantliku reformatsioonini koosnes kristlik kirik suures osas ainult kahest grupist või “konfessioonist” - läänes asuvast Rooma katoliku kirikust ja idas asuvast Kreeka õigeusu kirikust.

Reformatsiooni käigus hakati unarusse jäetud Piibli tõdesid taastama ja rõhutama, mille tulemusena tekkisid erinevates konfessioonides mitmetes küsimustes erinevad õpetuslikud seisukohad. Mõned erinevused olid pigem väikesed, mõningatel juhtudel olid need üsna märkimisväärsed.

Erinevad kristlikud konfessioonid formeerusid andeka vaimse juhi ümber nagu Martin Luther (luterlased), John Calvin (kalvinistid), John Wesley (metodistid), või pisut tänapäevasemad Joseph Smith (mormoonlus) ja Mary Baker Eddy (Kristliku teaduse liikumine).

Ühtsus kristlike konfessioonide vahel?

Jeesus palvetas, et tema järgijad oleksid üks (vt Johannese evangeelium 17:20-23). Ühtsus on kristlastele tähtis eesmärk, kuid kestev ühtsus on saavutatav vaid Jeesuses ja Tema tões. Kristuses olemine tähendab Tema tundmist ning Tema tundmine on Jeesusele järgnemine ning Tema tõele kuuletumine.

Milline on õige konfessioon?

Piibel ütleb, et viimastel päevadel peab Jumala rahvas Tema käske ning neil on Jeesuse usk (vt Johannese ilmutuse 14:12). Need, kes tõeliselt armastavad Issandat ja usaldavad Teda päevast päeva võitluses patuga, on tõelised kristlased, olenemata nende konfessionaalsest kuuluvusest. Kui palud siiralt Jumala juhtimist, siis Ta näitab sulle tõde ja teed, mida peaksid järgima.

Infographic - why so many denominations?

Esita eestpalvesoov
Kas Sul on palvesoov? Esita oma soov ja meie palvemeeskond palvetab Sinu eest.