Home / Časté otázky / Náboženství / Proč je jich tolik?

Proč je jich tolik?

Bible používá dávný symbol Babylonu k označení zmateného uspořádání náboženství. Bůh si přeje, aby byli křesťané jednotní; jedinou trvalou jednotu však můžeme nalézt jen v Něm. A jak se můžeme Bohu přiblížit? Tím, že Jej budeme cestou následování a poslušnosti poznávat. Jen tak nejlépe pochopíme Jeho úžasnou velikost a láskyplný charakter.

Denominace představují skupiny lidí, kteří souhlasí s dodržováním jistých předpisů. Rozdílné denominace se od sebe liší odlišnými pravdami, které přijímají jako součásti své teologie. Prorocká kniha Zjevení Janovo 14,6–12 však mluví o skupině věřících, která bude stále uznávat pravdy Ježíše Krista, jež se vytratily v průběhu historických období. Nadále poznávej Krista a On ti ukáže cestu, jak dojít k poznání této pravdy.