Home / Küsimused Piibli kohta / Kristlus / Miks on Piibel nii vägivaldne?

Miks on Piibel nii vägivaldne?

Vägivald Piiblis näitab inimkonna tõelist ajalugu ning Jumala ausust sellega, et Ta ei kata kinni inimese tõelise loomusega seotud detaile.

Me näeme et Piibel on samamoodi vägivaldne nagu on CNN vägivaldne. Piibel nagu ka CNN „raporteerib” meie maailma ja seal elavate inimete olukorda. Palun pane tähele: CNN ja Piibel iseenesest ei ole vägivaldsed, aga seal esitatav sisu on vägivaldne.

Ei mingit ilustamist

Jumal ei peida Piiblis ebameeldivaid sündmuseid ja vahekordi. Sa saad ilma mingi ilustamiseta tegeliku loo. See näitab, milline näeb välja mäss sellel planeedil ning milline vägivald ja südamevalu tulenevad sellest, kui valime vabatahtlikult saatana tee ja valitsuse.

Seega, kui näeme meie ümber toimuva mässu tagajärgi, siis igavikus ei soovi me kunagi enam valida saatana teed. Jumal ei võta ära meie valikuvabadust, Ta lubab meil tuld torkida, kui kasutada kõnekujundit. Jumal teab, et kui me näeme kogu saatana valitsuse poolt tekitatud valu, vägivalda ja südamevalu, siis me valime Jumala ja Tema teed.

Piibel, vägivald ja propaganda

See näitab, et Piibel pole propaganda vahend. Kui Piibel oleks propaganda, nagu väidavad paljud kriitikud, siis oleks see kõige halvem religioosne propaganda, mis on kunagi kirjutatud. Miks, võid küsida? Noh, Piibel kirjeldab detailselt Jumala valitud rahva patte. Mooses oli mõrvar. Noal oli probleem joomisega. Aabraham valetas oma naise kohta. Taavet rikkus abielu. Kõik need lood pattudest näitavad tõde Jumala rahva kohta. Igaüks neist, nagu sina ja mina, on ebatäiuslik ja vajab Päästjat (Pauluse kiri roomlastele 15:4).

Kokkuvõte

Piibel sisaldab vägivaldseid lugusid, sest need lood avaldavad tõe inimkonna kohta, detaile peitmata. Piibel on ajalugu sellest, kuidas Jumal ütleb, millised inimesed tegelikult on. Kui me vaatame enda elusid ja meid ümbritsevat kaootilist maailma, siis leiame lohutuse Jumala tõotustes ja plaanis lõpetada see vägivald ning anda inimkonnale igavene rahu (Johannese ilmutuse 21:4).

Esita eestpalvesoov
Kas Sul on palvesoov? Esita oma soov ja meie palvemeeskond palvetab Sinu eest.