Home / Küsimused Piibli kohta / Kristlus / Mis kell Jeesus risti löödi?

Mis kell Jeesus risti löödi?

Piiblis on kirjas, et Jeesus löödi risti kella üheksa paiku hommikul ja et pimedus kattis maad keskpäevast kuni kella kolmeni pärastlõunal, kui ta suri (Markuse evangeelium 15:25,33–38).

Juudi usujuhid läksid sellel hommikul umbes kuue ajal Pilaatuse juurde (vt Johannese evangeelium 19:14). Jeesuse ülekuulamine toimus seega reede hommikul seitsme paiku. Jeesuse teine ülekuulamine Pilaatuse ees toimus kaheksa paiku ja Markuse evangeeliumi 15:25 andmetel lõppes see ristilöömisega „kolmandal tunnil“, mis meie ajaarvestuse järgi on kell üheksa hommikul.

Keskpäeva paiku, kui Jeesus rippus ristil, laskus piirkonna üle pilkane pimedus, mis kestis umbes kolmeni (vt Matteuse evangeelium 27:45), kui Jeesus hüüdis: „See on lõpetatud“ ja heitis hinge (Johannese evangeelium 19:30).

Kohtus Jeesuse üle

Enamik piiblikommentaare kirjutab, et tõenäoliselt võeti Jeesus Ketsemani aias juudi usujuhtide poolt kinni kesköö paiku. Esimene kohus toimus umbes ühe paiku öösel ning teine katse teda milleski süüdi mõista võis toimuda tund või kaks hiljem ehk siis kahe või kolme ajal öösel. Seejärel sai kokku juudi suurkohus ehk Sanhedrin – see pidi toimuma kolme või nelja paiku öösel. Sellel aastaajal Jeruusalemmas hakkab kella nelja ajal valgeks minema ja päike tõuseb umbes 5.30. Sanhedrini koosolekule eelnenud kohtumõistmise tulemuseks oli ühehäälne surmaotsus, kuid otsust pidi kinnitatama ka päevavalgel, et see oleks juriidiliselt pädev. Niisiis oli öisele otsusele hommikust kinnitust tarvis. Sanhedrin, kogunedes varases hommikuvalguses, selle kinnituse ka andis.

Ristilöömise aastal sattus paasatalle tapmise päev ehk nisanikuu 14. päev neljapäevale; niisiis langes tol aastal kokku reedene paasapüha ettevalmistus ja ettevalmistuspäev iganädalaseks sabatiks (Johannese evangeelium 19:14, 20:1). Hapnemata leibade püha esimene sabat langes iganädalasele sabatile ehk laupäevale (3. Moosese raamat 23:6–8; Markuse evangeelium 15:42–16:2; Luuka evangeelium 23:5–24:1).

Ligipääs tasuta piibliuurimise juhendmaterjalidele
Kas oled kunagi soovinud mõista paremini Piiblit? Alusta kohe ...