Home / Bibelemner / Kristendom

Kristendom

Hvordan blir man kristen? Først må man bli personlig kjent med Gud. Det står i Bibelen, Johannes 17,3. ”Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus.”

Det å bli kristen innebærer at man tar imot evangeliet og får en helt ny holdning til livet. Det står i Bibelen, Apostlenes Gjerninger 2,37-38. ”Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: ”Hva skal vi gjøre, brødre?” Peter svarte dem: ”Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave”.”

Det å bli kristen er både en privat og en offentlig handling. Det står i Bibelen, Romerne 10.8-10. ”Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.”

Det er viktig å forstå at det å ”tro” på Kristus er mye mer enn bare en oppfatning eller en holdning. Det er også snakk om en livsstil. Denne livsstilen kan man bare leve med hjelp fra Den Hellige Ånd. Det står i Bibelen, Romerne 8,9. ”Men dere er ikke i den syndige natur; dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ham ikke til.”

Kristendom oppfordrer troende til å undersøke sannheten. Det står i Bibelen, Lukas 1,3-4. "Nå har jeg gått nøye gjennom alt fra begynnelsen av og har besluttet at jeg vil skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilus, for at du skal forstå hvor pålitelig det er, det du er blitt undervist i.”