Home / Bibel ämnen / Kristen

Kristen

Hur blir man en kristen? Genom att lära känna Gud. Bibeln säger i Johannesevangeliet 17:3   Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus.

Att bli en kristen innebär att ta emot det glada budskapet om Jesus Kristus som vår frälsare. Bibeln säger i Apostlagärningarna 2:37-38 ”Orden träffade dem i hjärtat, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad skall vi göra?” Petrus svarade: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva.

Att bli en kristen är både ett personligt och offentligt beslut. Bibeln säger i Romarbrevet 10: 9-10” Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning.

Det är viktigt att förstå att tro på Kristus är mer än en åsikt. Du behöver den helige Anden för att leva ett kristet liv. Bibeln säger i Romarbrevet 8:5-9  Ty de som lever efter köttet har dess sinnelag, men de som lever efter anden är andligt sinnade. Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud; det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. De som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom.

Som kristna uppmuntras vi till ett ärligt och noggrant studium av skriften. Bibeln säger i Lukasevangeliet 1:3-4” Och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt ärade Theofilos, för att du skall förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitlig.”

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.