Home / Küsimused Piibli kohta / Kristlus / Rahu Lähis-Idas – millal ja kuidas?

Rahu Lähis-Idas – millal ja kuidas?

Lähis-Idas põimuvad religioon, poliitika, kaubandus ja ajalugu paljude rahvaste ühiste ja põrkuvate huvide keerulises võrgus.

Juudid, kristlased ja moslemid jagavad ning peavad oluliseks Lähis-Ida religioonipoliitilist keskust Jeruusalemma. Hoolimata selle linna usulisest väärtustamisest on sealne vägivallatsemine saanud ajalooliseks faktiks.

40 sajandit kestnud tüli

Lähis-Idas leiduvad naftavarud on peamiseks põhjuseks, miks läänemaailm tunneb huvi semiidi maailma vastu, kus on konflikt leegitsenud juba ligi 40 sajandit ehk Aabrahami, Iisaki ja Ismaeli päevist peale. Iga rahvas, kes satub Lähis-Ida konfliktidesse, tõmmatakse otsekui keerisesse, mis võib neid pöördumatult hävitada.

Iga päev näeme kuuleme uudiseid Lähis-Idast, mille erinevad killukesed on vaid osa suurest lahendamata konfliktist ja pingest. Lisa sellele teiste riikide mässud, ülestõusud, piiritülid ja diplomaatilised arusaamatused ning saad olukorra, mida ei suuda lahendada isegi kõige osavamad vahendajad. Kuigi meie eesmärgiks ei ole poliitanalüüs ega ennustamine, proovime ometi vastata küsimusele: „Millal ja kuidas saabub rahu?“

Kas on vastust?

Jumala sõna annab rahustava vastuse. Selle teema käsitlemisel võtame aluseks tõe varamust sellise prohveti sõnad, keda austavad nii juudid, kristlased kui ka moslemid. See prohvet on Jesaja, kes elas 2700 aastat tagasi, kuid kelle jumalikult inspireeritud nägemus ulatub üle aegade, kultuuride ja uskumuste. Tema prohvetlik pilk ulatub rahu kuldaega, mis järgneb sellele pea lõputuna näivale rahutuste ajastule, mis meie maailmas praegu kestab.

Jumal lubas, et Messia kaudu, kes on rahuvürst, rajatakse tema üldine rahuriik: „Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst. Suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toetada kohtu ja õigusega, sellest ajast ja igavesti. Vägede Issanda püha viha teeb seda.“ (Jesaja 9:5–6)

Tõeline rahu Jumalas

Kõik, kes suunavad oma mõtted ja püüdlused Jumala poole, saavad tema rahu: „Kindlameelsele sa hoiad rahu, rahu, sest ta loodab sinu peale.” (Jesaja 26:3)

Need, kes valivad Piibli Jumala, saavad rahu, mis täidab kogu nende elu: „Issand, sina saadad meile rahu, sest kõik meie teodki oled sina teinud. Issand, meie Jumal! Meid on valitsenud muud isandad peale sinu – me kiidame üksnes sind, sinu nime.“ (Jesaja 26:12–13)

Jumala vägevusele alistumine toob meie ellu rahu: „Olgu siis, et haaratakse kinni minu kaitsest, tehakse minuga rahu – jah, minuga tehakse rahu.“ (Jesaja 27:5)

Sisemuses olev Jumala õigus toob rahu ja vabaduse muredest: „Ja õigluse vili on rahu, õigluse tulemuseks püsiv rahulik elu ning julgeolek.” (Jesaja 32:17)

Tõelist rahu ei saa kogeda, olemata kooskõlas Jumala seadustega: „Kui sa ometi oleksid tähele pannud mu käske! Siis oleks su rahu olnud kui jõgi ja su õigus oleks olnud otsekui mere lained.“ (Jesaja 48:18)

Tõeline Messias on taganud meile rahu oma kannatusohvriga meie eest: „Teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud.“ (Jesaja 53:5)

Jumal võidab

Jumala sõna ja teed võidavad viimaks ning siis kestab tema rahu igavesti: „...nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed, ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. /.../ Minu sõna /.../ ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi, ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Jah, te lähete rõõmsasti välja ja teid tuuakse rahus.“ (Jesaja 55:9,11–12)

Jumal on rahu looja, kuid kurjadel ja mässumeelsetel pole rahu, kui nad ei paranda meelt ega pöördu Jumala poole: „Rahu, rahu kaugel ja lähedal olijale, ütleb Issand, ja ma parandan teda. Aga õelad on nagu mässav meri, mis ei saa rahuneda ja mille veed kobrutavad kõntsa ja muda. Õelatel ei ole rahu, ütleb minu Jumal.“ (Jesaja 57:19–21)

Kõigile, kes võtavad vastu Jumala tõe ja armu lepingu, lubab ta: „Ma juhin tema juurde rahu otsekui jõe“ (Jesaja 66:12, vt ka Jesaja 66:1–3,5; Jesaja 56:1–8).

Kokkuvõtteks

Näeme, et rahu ei ole poliitiliste läbirääkimiste ega pelga inimideoloogia vili, vaid see on Jumala and. Kui oleme kooskõlas Jumalaga ja tema teedega, on meil rahu, mida maailm ei saa anda ega ära võtta. Lisaks kinnitab Jumala sõna, et kiiresti läheneb päev, mil tema igavene rahuriik lõpetab julmuse ja ebaõigluse, mis hävitab nii paljude inimeste elu meie tänases maailmas.

Ligipääs tasuta piibliuurimise juhendmaterjalidele
Kas oled kunagi soovinud mõista paremini Piiblit? Alusta kohe ...