Home / Küsimused Piibli kohta / Kristlus / Kas Piibel on tõde?

Kas Piibel on tõde?

Piibli tõelisuses kahtlemine ei tohiks praegusel skeptitsismi ajal olla kummaline.

Tänapäeval kahtlevad inimesed kõiges, nii teiste eesmärkides, faktide tõelisuses ja motiivides tegude taga. Piibel soovitab, et me ei peaks kõike niisama sirgjooneliselt uskuma, vaid „uurima, kas see on nõnda“ (Apostlite teod 17:11). Ja see kehtib ka Piibli kohta.

Kuidas me teame, et Piibel on õige?

1) Täitunud prohvetikuulutused

Paljud prohvetikuulutused Piiblis on täitunud ja see fakt aitab usku kasvatada ja usaldada, et Piibel on õige. Kui me uurime maailma ajalugu prohvetikuulutuste valguses, siis lisab see usaldusväärsust.

On üle saja Vana Testamendi prohvetikuulutuse, mis ennustavad sadu aastaid ette sündmuseid, mis toimuvad Jeesuse, Messia, elus. Tõenäosus, et üks inimene suudaks täita neid prohvetikuulutusi 100% täpsusega, on 1018. See on 1 kaheksateistkümne nulliga (1 000 000 000 000 000 000). Kaks kõige tavalisemat Piibli peatükki, mis esitavad prohvetlike fakte Jeesuse elu kohta on Psalm 22 ja Jesaja 53. Allpool on mõned prohvetikuulutused Jeesusest, mis on kirjas Vanas Testamendis ja täituvad Uues Testamendis.

Ennustatud sündmus Vana Testamendi prohvetikuulutus Uue Testamendi täitumine
Sünnib neitsist Jesaja 7:14 Matteuse evangeelium 1:18, 22-25
Sünnib Juuda suguharust 1. Moosese 49:10 Luuka evangeelium 3:23,33
Sünnib Petlemmas Miika 5:2 Matteuse evangeelium 2:1
Müüakse 30 hõberaha eest Sakarja 11:12 Matteuse evangeelium 26:15
Käed ja jalad torgatakse läbi Psalm 22:16 Johannese evangeelium 19:35-37
Vaikib kohtu all Jesaja 53:7 Matteuse evangeelium 27:12-14

Mõtle veel ühele imelisele prohvetikuulutusele, milles Jumal andis Babüloonia kuningale ajaloo kirjelduse tema ajast kuni maailma lõpuni. Loe seda imelist unenägu Taanieli raamatu 2. peatükis. Jumal esitas kuningas Nebukadnetsarile neli kuningriiki, mis tulevad tema ajast kuni meie ajani: Babüloonia, Meedia-Pärsia, Kreeka ja Rooma. Siis jaguneb Rooma impeerium kümneks osaks, mis on tänapäeval eksisteerivad Euroopa rahvad. Suur Kuningas, keda esitab käte abita mäest valla pääsenud kivi, viitab Jeesuse tulekule ja tema igavesele kuningriigile. Teised Piiblis esitatud prohvetikuulutused anti aastaid, isegi sadu aastaid enne seda, kui ennustatud sündmus aset leidis, kuid ometi toimus see nii, nagu prohvetikuulutuses öeldud.

Me ei pea vaatama mitte ainult ammu täitunud prohvetikuulutusi, et tõestada Piibli autentsust, vaid ka neid, mis täituvad meie endi silmi all. Vaata näiteks Matteuse evangeelium 24:14, kus Jeesus ütleb: „Ja seda Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp.“ Raadio, interneti ja televisiooni kaudu jõuab evangeelium Jeesusest kõigi rahvasteni üle maailma.

Miks peaksime uskuma, et Piibel on õige? Sest ainult Jumal saab ennustada sündmuseid sadu aastaid enne nende täitumist (Jesaja 46:9-10) ja kõik need toimusid täpselt nii, nagu Piiblis ennustatud.

2) Piibli säilimine

Inimesed on proovinud Piiblit hävitada mitmeid sajandeid. Pimedal keskajal oli ainult kiriku vaimulikel lubatud Piiblit lugeda. Tavainimesi võis Piibli omamise ja selle õpetuste jagamise eest vangi panna või hukata. Me teame ajaloost, et reformaatorid rikkusid seadust ja õppisid Jumala sõna ise. Kuid nende tegevuse tõttu kaotasid paljud elu. Hoolimata püüdlustest Piibel täielikult hävitada, on see tänase päevani iga-aastaselt maailma enimmüüdud teos. Tegelikult on Piibel enimmüüdud teos ajaloos.

Piiblis on kirjutatud: „Rohi kuivab ära, õieke närtsib, aga meie Jumala sõna püsib igavesti.“ (Jesaja 40:8) Jumal tõotas, et tema sõna, Piibel, püsib igavesti. Inimesed ei suuda seda hävitada. Inimesed ei suuda seda vaigistada. Piibel on ja jääb püsima aegade lõpuni.

3) Teadus

Paljud teaduslikud tõendid on kinnitanud Piibli autentsust ja usaldusväärsust Jumala sõnana, mõned neist on loetletud allpool:

Piiblis on kirjas, et taevaid (välikosmost) ei saa mõõta (Jeremija 31:37). Astronoomid on minevikus arvanud, et universum on mõõdetav. Kuid Hubble teleskoop näitas, et inimesed elavad vaid „kahvatul sinisel täpil“ tohutusuures universumis. Tegelikult on universum liiga suur, et teadlased suudaksid seda ühegi kaasaegse tööriistaga mõõta.

Piiblis on kirjas: „Ta laotab põhjakaare tühjuse üle ja riputab maa eimillegi kohale.“ (Iiobi 26:7) Iiobi raamat kirjutati tuhandeid aastaid tagasi. Kaua enne seda, kui keegi oleks võinud kindlalt teada, et Maa tiirleb ümber päikese.

4) Piibli ühtsus

Piibel koosneb 66 raamatust. 39 raamatut on Vanas Testamendis ja 27 raamatut Uues Testamendis. 40 erinevat autorit kirjutasid Piibli enam kui 1500 aasta jooksul, kolmel erineval kontinendil (Aasias, Aafrikas ja Euroopas). Piiblis on erinevaid tüüpe kirjutisi. Vanas Testamendis leiame (1) Moosese seaduse, viis esimest Piibli raamatut, (2) suured ja väikesed prohvetid, (3) laulud ja luule, ja (4) ajalugu. Uues Testamendis on (5) neli evangeeliumi, mis räägivad lugu Jeesusest, (6) Apostlite tegude raamat, mis esitab ajaloolise aruande jüngritest peale Jeesuse taevaminekut, (7) Pauluse ja teiste kogudusejuhtide kirjad, mis saadeti erinevatele kogudustele ja viimaks (8) ilmutuse raamat, prohvetlik raamat, mis räägib sündmustest maa ajaloo lõpul.

Kui vaadata Piibli erinevaid aspekte, siis on huvitav märkida, et Piibel on oma sisu poolest järjekindel. Kui sa paluksid neljakümnel, erinevatest kultuuridest pärit, inimesel kirjutada samast loost ilma üksteisega varasemalt suhtlemata, milline oleks siis tulemus? Kas nad räägiksid ühte asja? Kas nende faktid erineksid? Kas igas loos oleks erinev „toon“? On peaaegu võimatu, et rühm inimesi kirjutaks harmoneeruva teose, ilma omavahel eelnevalt konsulteerimata. Nii võib Piibli tõepärasust rõhutada ka erinevate autorite vastuoluliste teemade käsitlemise juures ühtse õpetuse edendamine..p>

5) Muudetud elud

Piibel võib muuta elusid, kui inimesed võtavad vastu Jumala töö. On palju lugusid endistest varastest ja mõrtsukatest, kes muutusid, sest uurisid Piiblit. Piiblis on Peetruse esimeses kirjas 1:23 kirjutatud: „Teid pole uuesti sünnitatud kaduvast, vaid kadumatust seemnest, Jumala elava ning jääva sõna kaudu.“ Ainult Piibli kaudu võib inimene tõeliselt muudetud saada. Meil on loomulikud kalduvused kurjuse poole, kuid Jumal saab oma sõna väe kaudu aidata meil „uuesti sündida“, saada uuendatud meel (Pauluse kiri roomlastele 12:1-2), olla „uus loodu (Pauluse teine kiri korintlastele 5:17) ja võita meie elus valitseva patu. Nähes muutunud elude tunnistust on päris raske eirata Piibli tõelisust ja selle väge inimeste eludes.

Kokkuvõtteks

Kas Piibel on õige? Jumal kutsub igaüht „maitsma ja vaatama, et Issand on hea“ (Psalm 34:9). Me ei saa kunagi tunda kellegi teise maitset, vaid võime teada ainult seda, mida oleme ise maitsnud. Me võime maitsta nii, et loeme Piiblit ja õpime tundma Jumala iseloomu. Pane Jumal proovile. Ta kutsub meid ise nägema ning mitte uskuma seda, mida teised ütlevad, vaid ise leidma üles selle, mis on õige. Tee julgelt just seda – avasta ja uuri ise Piibli tõepärasust.

Ligipääs tasuta piibliuurimise juhendmaterjalidele
Kas oled kunagi soovinud mõista paremini Piiblit? Alusta kohe ...