Home / Časté otázky / Bible / Bible: Je pravdivá?

Bible: Je pravdivá?

Mnoho proroctví z Bible se vyplnilo a tento fakt nadále rozvíjí víru v Bibli. Jakmile studujeme světovou historii ve světle těchto proroctví, získáme důvěru v její spolehlivost. Vzpomeňme například na celkem jednoduché, a přesto zajímavé proroctví, ve kterém ukázal Bůh babylonskému králi historické události dějin lidstva od jeho doby až po konec světa. Přečtěte si tento pozoruhodný příběh u Daniela v 2. kap. Bůh naznačil králi Nebúkadnesarovi čtyři velké světové velmoci, postupně vládnoucí od jeho doby až po současnost: Babylon, Médo-Persie, Řecko a Řím. Na konci věků bude Římská říše rozdělena do deseti částí, což jsou dnešní evropské národy. Velký Král, který je v proroctví představen velikým kamenem, jenž se utrhl ze skály bez zásahu lidských rukou, znamená příchod Ježíše Krista a Jeho věčného království.

Další kapitoly v knize Daniel podávají stejnou informaci, jen s novými detaily a z trochu jiného úhlu pohledu.

Muselo uběhnout mnoho let, někdy i celá staletí, než se proroctví, jež byla v Bibli zaznamenána, vyplnila. A přesto se tyto události odehrály přesně tak, jak byly v proroctvích předpovězeny.

Proč bychom tedy měli věřit v pravdivost Bible? Za prvé, pouze Bůh dokáže předpovědět události stovky let napřed. Za druhé, při studiu Bible v ní najdeme odpovědi na mnohé naše současné otázky, a to i přesto, že byla napsána před mnoha staletími.