Home / Küsimused Piibli kohta / Kristlus / Kas Piibel on Jumala inspireeritud?

Kas Piibel on Jumala inspireeritud?

Piibli inspireerituse tõenditeks on prohvetikuulutused, arheoloogia, teose ühtsus ja täpsus ning ilmutus Kristusest.

Prohvetikuulutused

Loe järgnevaid tekste ja võrdle neid teadmistega ajaloost: Babüloonia (Jesaja 13:19–22), Tüüros (Hesekieli 26:35), Siidon (Hesekieli 28:21–23), Kyros (Jesaja 44:28; 45:1), Meeda-Pärsia ja Kreeka (Taanieli 8:20,21) ning Jeesuse sünnikoht (Miika 5:2).

Arheoloogia

1) 1868. aastal Dibonis Jordaanias leitud Moabi kivi kinnitab moabiitide rünnakut Iisraeli vastu, millest kirjutab 2. Kuningate raamatu 1. ja 3. peatükk.

2) Laakise kirjad, mis avastati vahemikus 1932–1938 Beer-Sebast 38 km põhja pool, kirjeldavad Nebukadnetsari rünnakut Jeruusalemma vastu 568. aastal e.m.a.

3) 1948. aastal leiti Surnumere kirjarullid. Need on pärit aastatest 158–170 e.m.a ja sisaldavad kõiki Vana Testamendi osi, välja arvatud Estri raamatut. Nad kinnitavad Piibli täpsust ja teksti muutumatut edasiandmist aastatuhandete vältel.

4) Kyrose silinder kirjeldab, kuidas Kyros vallutas Babüloonia ning seejärel vabastas juudi vangid.

5) Napoleoni teadlaste poolt Egiptuses 1799. aastal leitud Rosetta kivile oli kirjutatud sama tekst kolmes keeles – hieroglüüfides, demootsese kirjas ja kreeka keeles. See oli võtmeks hieroglüüfide mõistatuse lahendamiseks. Hieroglüüfide mõistmine aitab kinnitada Piibli autentsust.

Ühtsus

Piibli inspiratsiooni tõendiks on ka selle ühtsus. Enam kui 3000 Piibli kohas on kirja pandud väide, et see tekst on inspireeritud (Peetruse 2. kiri 1:21). Selliste väidete esitamine viitab sellele, et Piibel on kas Jumala poolt inspireeritud või labane võltsing. Kui uurida Piiblit selle kontekstis ning mõista selle keskset teemat, leiame Piiblist ühtsuse, mis selgitab näilised vastuolud.

Täpsus

On mõeldamatu, et raamat, mis on läbi sajandite nii täpselt kirja pandud ja edasi antud, võiks olla midagi muud kui Jumala poolt inspireeritud. Ühtegi teist raamatut pole kokku pandud nii paljude autorite poolt nii pika aja vältel.

Ilmutus Kristusest

Suurim tõend Piibli inspireeritusest on ilmutus Kristusest ning muutused nende elus, kes seda uurivad (vaata Johannese evangeelium 5:39, Apostlite teod 4:12, Matteuse evangeelium 11:26–28).

Toeta Bible.infot
Kas soovid näha rohkem artikleid ja funktsioone? Sinu rahaline annetus Bibleinfo.com-ile toob teistele rõõmu kasvavast hulgast piiblipõhisest sisust.