Home / Küsimused Piibli kohta / Kristlus / Miks ei hävitanud Jumal saatanat?

Miks ei hävitanud Jumal saatanat?

Miks ei peatunud patutragöödia Lutsiferi juures? Miks ei hävitanud Jumal teda, enne kui patt jõudis levima hakata?

Oluline on meeles pidada, et Lutsifer oli Jumala valitsuse õigluse kahtluse alla seadnud, ta esitas Jumalale väljakutse. Ta oli rääkinud Jumala kohta valesid. Idee rääkida valet ei olnud iialgi tõusnud inglite mõttesse. Loomulikult ei mõistnud nad kõike, mis Lutsiferi pettuste taga peitus.

Kui Jumal oleks hävitanud saatana kohe, oleksid inglid hakanud Jumalat teenima hirmust, mitte armastusest. See oleks lõhkunud suurima õiguse, mille Jumal andis loodud olenditele – õiguse teha vabalt oma valikuid.

Kuidas võis keegi olla kindel, et Jumala viis valitseda on parim? Seni polnud keegi julgenud proovida alternatiivset viisi. Jumal aga andis saatanale võimaluse demonstreerida oma alternatiivset valitsussüsteemi. Seepärast andis Jumal talle võimaluse panna Aadam ja Eeva proovile. Sellest planeedist on saanud katsepolügoon, kus tulevad ilmsiks nii saatana kui ka Jumala valitsemismeetodid ja iseloom. Kellel on õigus? Keda me lõppude lõpuks usaldada võime? Need on küsimused, mis peavad lahenduse leidma Kristuse ja saatana vahelises suures võitluses.

Saatana pettused

Saatan oli niivõrd kaval, et universumi veenmiseks tema pettuses pidi tema valitsuse iseloom esmalt kõigile nähtavaks saama. On läinud aega, et kõik võiksid aduda, kui hävitav saatana alternatiivne valitsemisviis tegelikult on. Kuid lõpuks näevad kõik, et „patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas.“ (Pauluse kiri roomlastele 6:23)

Iga elav olend kogu universumis nõustub ühel päeval sõnadega: „Suured ja imelised on sinu teod, Issand Jumal, Kõigeväeline! Õiged ja tõelised on sinu teed, sa paganate kuningas! Kes ei peaks kartma sind, Issand, ning ülistama sinu nime? Sina üksi oled püha, kõik paganad tulevad ning kummardavad sinu ette, sest su õiged seadmised on saanud avalikuks.” (Johannese ilmutus 15:3,4)

Kokkuvõte: Jumala täiuslik plaan

Alles siis, kui kõik mõistavad patu surmavat iseloomu ja saatana hävitavat filosoofiat, saab Jumal saatana ning patu hävitada. Samuti peab Jumal hävitama kõik, kes põikpäiselt tema armust keelduvad ning klammerduvad saatana alternatiivse valitsemismeetodi külge.

Jumal ootab patu ja kannatuste probleemi lahendust sama innukalt kui meiegi. Kuid ta ootab veel, et ta saaks seda ühel päeval jäädavalt lahendada viisil, mis austab kõigi vaba tahet ning samas tagab selle, et patt ei ilmuks enam kunagi universumisse.

Esita küsimus Piibli kohta
Kas Sul on küsimus Piibli kohta? Meie meeskond püüab hea meelega anda Sinu küsimustele Piiblil põhinevaid vastuseid.