Home / Küsimused Piibli kohta / Kristlus / Kes kirjutasid Piibli?

Kes kirjutasid Piibli?

Piibli panid kirja umbes 40 autorit 1500 aasta jooksul. Nad kirjutasid just nii, nagu Püha Vaim neid selleks inspireeris (vt Pauluse 2. kiri Timoteosele 3:16–17).

Mooses oli esimene autor, kes pani kirja mõned Pühakirja osad, ja Jeesuse jünger Johannes oli viimane. Lisaks neile on Piibli raamatute autorite hulgas teisigi tuntud inimesi, nagu Taaniel, Peetrus, Paulus, Joona, Jesaja, Saalomon ja Taavet.

Click to view full-sized Bible infographic

Who wrote the Bible?

 

Piibli autorite mitmekesisus

Need inimesed, kes Piibli raamatuid kirjutasid, elasid erinevatel aegadel, mõnede autorite elu vahele jäi lausa sadu aastaid. Paljudel juhtudel olid nad üksteisele täiesti võõrad. Mõned neist olid ärimehed või kaubavahetajad, teised olid karjused, kalamehed, sõdurid, arstid, jutlustajad, kuningad – inimesed kõikvõimalikelt elualadelt. Nad elasid erinevate valitsuste all ning vastandlike kultuuride ja maailmavaadete mõjuväljas.

Kõik 66 raamatut Piiblis on omavahel kooskõlas

Kuid ime seisneb selles, et kõik 66 Piibli raamatut oma 1189 peatüki ning 31 173 salmiga (need arvud käivad ingliskeelse King James Versioni piiblitõlke kohta – tõlk) on omavahel täiuslikus kooskõlas. Tuntud piibliuurija F. F. Bruce on öelnud: „Piibel ei ole lihtsalt antoloogia, see on tervik, mis hoiab koos kõik oma erinevad osad.“

Piibli autorid edastasid suusõnal ja kirjutusvahendiga Jumala sõnumit ning kui nad surid, elasid nende kirjutised edasi pärast neid. Need prohvetlikus sõnumid koguti aja jooksul kokku ja Jumala enda juhtimisel sai neist Piibel.

Kas Piibli autoriks on Jumal või inimesed?

Peetruse 2. kirja 1:20–21 loeme: „Seda mõistke esmalt, et ühtki prohvetiennustust Pühakirjas ei või omapäi seletada, sest iialgi pole ühtegi prohvetiennustust esile toodud inimese tahtel, vaid Pühast Vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades sõnumi Jumala käest.“

Püha Vaim ilmutas prohvetitele Pühakirja sõnumeid. Piibli autorid ei tegutsenud omapäi ega omatahtsi, vaid Jumala Vaimu mõjutuse ning kontrolli all. Piibel on Jumala enese raamat!

Apostel Paulus kirjutas: „Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole.“ (Pauluse 2. kiri Timoteose 3:16–17) See raamat on palju enamat kui vaid tore õpetuste kogumik, selle taga on jumalik inspiratsioon, see on Jumala raamat. Prohvetid, kes panid Piibli raamatuid kirja, andsid inimkeeli edasi seda, mida nad kuulsid ja nägid, kuid nende sõnumite algallikaks oli Jumal.

Vana Testamendi teadaolevad autorid tähestikulises järjekorras:

 • Aamos: Aamose raamat
 • Hesekiel: Hesekieli raamat
 • Esra: Esra raamat (lisaks sellele võis Esra kirja panna 1. ja 2. Ajaraamatu ning ka osa Nehemja raamatust)
 • Habakuk: Habakuki raamat
 • Haggai: Haggai raamat
 • Hoosea: Hoosea raamat
 • Jesaja: Jesaja raamat
 • Jeremija: 1. ja 2. Kuningate raamat, Nutulaulud, Jeremija raamat
 • Joel: Joeli raamat
 • Joona: Joona raamat
 • Joosua: Joosua raamat
 • Malaki: Malaki raamat
 • Miika: Miika raamat
 • Mooses: 1.–5. Moosese raamat (lisaks kirjutas/koostas Mooses tõenäoliselt Iiobi raamatu)
 • Nahum: Nahumi raamat
 • Nehemja: Nehemja raamat
 • Obadja: Obadja raamat
 • Saamuel: arvatakse, et Saamuel pani kirja 1. ja 2. Saamueli raamatu, Ruti ja Kohtumõistjate raamatu Saalomon: Koguja, Õpetussõnad, Ülemlaul
 • Sakarja: Sakarja raamat
 • Sefanja: Sefanja raamat
 • Taaniel: Taanieli raamat
 • Taavet: Psalmid (sellel raamatul on ka hulk teisi autoreid)

Uue Testamendi autorid tähestikulises järjekorras:

 • Jaakobus: : Jaakobuse kiri
 • Johannes: Johannese evangeelium, Johannese 1., 2. ja 3. kiri ning Johannese ilmutus
 • Juuda: Juuda kiri
 • Luuka: Luuka evangeelium, Apostlite teod/li>
 • Markus: Markuse evangeelium
 • Matteus: Matteuse evangeelium
 • Paulus: kiri roomlastele, 1. ja 2. kiri korintlastele, kiri galaatlastele, kiri efeslastele, kiri filiplastele, kiri koloslastele, 1. ja 2. kiri tessalooniklastele, 1. ja 2. kiri Timoteosele, kiri Tiitusele, kiri Fileemonile (ja võimalik, et ka kiri heebrealastele)
 • Peetrus: Peetruse 1. ja 2. kiri

infographic: who wrote the bible?

Lae alla tasuta e-raamat
Võta oma vaimse elu rikastamiseks tasuta e-raamat!