Home / Küsimused Piibli kohta / Kristlus / Mis keeles Piibel kirja pandi?

Mis keeles Piibel kirja pandi?

Vana Testament pandi kirja heebrea ja aramea keeles ning Uus Testament on kirjutatud kreeka keeles.

Mõned peatükis Esra raamatus (4:8–6:18; 7:12–26) ja Taanieli raamatus (2:4–7:28), üks sõna prohvet Jeremija raamatus (10:11) ja 1. Moosese raamatus (31:47) on kirja pandud aramea keeles, mitte iidses heebrea keeles. Aramea ja heebrea keel on umbes sama lähedalt seotud kui hispaania ja portugali keel. Samas ei peeta neid kaht omavahel murreteks, vaid siiski eri keelteks.

Kuidas loodi ingliskeelne King Jamesi piiblitõlge?

King Jamesi piiblitõlge (KJV) on vanim, olulisim ja kõige laiemalt kasutatav ingliskeelne piiblitõlge, mis avaldati trükis 1611. aastal. Selle piiblitõlke loomisega oli ametis 54 professorit, pastorit ja piiskoppi, kelle vanus varieerus vahemikus 27–73. Et see suur töö paremini sujuks, jagati mehed kuude rühma: kaks oli Oxfordis, kaks Cambridge’is ja kaks Westminsteris. Iga rühm tegeles ühe Piibli osaga, iga inimene tõlkis oma grupi tekstist ühe jupi. Oma teejuhina kasutasid piibliteadlased heebreakeelset Vana Testamendi ja kreekakeelset Uue Testamendi teksti. Samuti võrdlesid nad oma loodud tõlget ladina-, hispaania-, prantsuse-, itaalia- ja hollandikeelsete piiblitõlgetega. Ja loomulikult kasutasid nad ka varasemaid ingliskeelseid piiblitõlkeid, millest vanim oli William Tyndale’i tõlge. Nii et mis keeli nad kasutasid? Kõiki, mis neile vähegi kättesaadavad olid!

Toeta Bible.infot
Kas soovid näha rohkem artikleid ja funktsioone? Sinu rahaline annetus Bibleinfo.com-ile toob teistele rõõmu kasvavast hulgast piiblipõhisest sisust.