Home / Küsimused Piibli kohta / Kristlus / Milles seisneb kristluse tuum?

Milles seisneb kristluse tuum?

See on tohutult lai teema. Kuid võib-olla on mõttekas kristlus taandada seitsmele peamisele ja praktilisele põhimõttele, millest võiks sulle abi olla.

1. Mõista, et Jumal armastab sind ääretult ja soovib sind päästa. (vt Peetruse 2. kiri 3:9, Peetruse 1. kiri 2:3–5)

2. Tunnista, et oled patune ega saa selles osas ilma Jeesus Kristuseta midagi ette võtta. (vt Jeremija 17:9, Pauluse kiri roomlastele 3:23; 6:23)

3. Võta omaks teadmine, et pääste on vaba kingitus, mida sulle Jeesuse kaudu pakutakse. See ei ole midagi, mida võiksid „välja teenida“ oma õigluse või heade tegudega. (vt Pauluse kiri efeslastele 2:8, Pauluse kiri roomlastele 3:24–27)

4. Tunnista Jeesusele üles kõik oma patud, mis sulle meelde tulevad. (vt Apostlite tegude 3:19, Johannese 1. kiri 1:9)

5. Usu, et Jumal on sulle andeks andnud. Andes oma elu Jeesusele, on sinu päralt andestus ja omaksvõtt. Ka igavene elu on sinu – usu kaudu. (vt Pauluse kiri efeslastele 1:4–7, Johannese 1. kiri 5:11–13)

6. 6. Kristuse kaudu saavad meist Jumala adopteeritud pojad ja tütred ning me ei pea enam elama pattu orjates. Püha Vaimu kaudu saame seesmiselt uueks ning Kristus teeb meis oma head ja imelist tööd, uuendades meie meelt, kirjutades Jumala tahte ja käsud meile südamesse ning andes väge elada püha elu. (vt Johannese evangeeliumi 1:12, Pauluse 2. kiri korintlastele 5:17, Johannese evangeeliumi 3:3–8, Pauluse kiri roomlastele 12:2, kiri heebrealastele 8:7–11, Hesekieli 36:25–27)

7. 7. Meid armastav Päästja on tõotanud, et ta ise juhatab meid teel taevasse. Isegi kui sa komistad ja kukud, pea meeles, et ta aitab sind jälle edasi.

Esita küsimus Piibli kohta
Kas Sul on küsimus Piibli kohta? Meie meeskond püüab hea meelega anda Sinu küsimustele Piiblil põhinevaid vastuseid.