Home / Časté otázky / Křesťanství / Křesťanství: Co je v křesťanství to podstatné?

Křesťanství: Co je v křesťanství to podstatné?

Je toho hodně, co by bylo potřeba vyjádřit, abychom uspokojivě odpověděli na tuto otázku. Pokusíme se být struční a vejít se do 7. bodů, které by vám byly ku prospěchu.

  1. Poznej, že Bůh tě miluje nesmírnou láskou a touží tě zachránit. (2. list Petrův 3,9; 1. list Petrův 2,3–5)
  2. Uvědom si, že jsi hříšný a bez Ježíše Krista nemáš žádnou šanci to změnit. (Jeremjáš 17,9; Římanům 3,23; 6,23)
  3. Přijmi skutečnost, že spasení je dar nabízený zadarmo skrze Ježíše. Není možné si je „vyzískat“ spravedlivými skutky nebo sebezáslužnější prací. (Efezským 2,8; Římanům 3,24–27)
  4. Lituj každého vědomého hříchu a vyznej jej Ježíši. (Skutky apoštolů 3,19; 1. list Janův 1,9)
  5. Věř, že Bůh ti pro Kristovy zásluhy odpouští. Jakmile odevzdáš svůj život Ježíši, je ti odpuštěno každé tvé provinění; byl jsi ode všeho očištěn a jsi nazván Božím dítětem. Skrze víru jsi získal věčný život. (Efezským 1,4–7; 1. list Janův 5,11–13)
  6. Od chvíle, kdy se odevzdáš Kristu a staneš se jeho vzácným vlastnictvím, Bůh způsobí skrze Ducha Svatého ve tvém životě zázračné změny. (Jan 1,12; 2. Korintským 5,17)
  7. Náš milovaný Spasitel se zaručil, že nás povede ze země do nebe. Můžeš upadnout, ale pamatuj, že je ti stále nablízku, aby tě opět pozvedl a pomohl ti pokračovat na cestě do nebe.