Home / Bibelemner / God timing

God timing

Gud gjør alt til riktig tid. Det står i Bibelen, Romerne 5,6. ”Da vi ennå var svake, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.”

Guds timing står i henhold til hans store omsorg for oss. Det står i Bibelen, 2. Peter 3,8-9. ”Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag. Det er ikke slik at Herren er sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse.”

Alt som skjer under solen har sin rette tid. Det står i Bibelen, Forkynneren 3,1-8. ”Alt har sin faste tid, alt som skjer under himmelen, har sin tid: en tid til å fødes, en til å dø, en tid til å plante, en til å rykke opp; en tid til å drepe, en til å lege, en tid til å rive, en til å bygge; en tid til å gråte, en til å le, en tid til å sørge, en til å danse; en tid til å kaste steiner, en til å samle dem, en tid til å ta i favn, en til å la det være; en tid til å lete, en til å miste, en tid til å gjemme, en til å kaste; en tid til å rive sund, en til å bøte, en tid til å tie, en til å tale; en tid til å elske, en til å hate, en tid til krig og en til fred.”