Home / Bibelemner / Prioritering

Prioritering

Gud er i stand til å lede meg når hans prioriteter blir mine prioriteter. Det står i Bibelen, Ordspråkene 3,5-6. ”Stol på Herren av hele ditt hjerte, og sett ikke lit til ditt vett! Tenk på ham hvor du enn ferdes, så gjør han dine stier jevne.”

Når våre prioriteter er riktige, vil alt bli godt til sist. Det står i Bibelen, Matteus 6,33. ”Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.”