Home / Subiecte biblice / Părinţi

Părinţi

Care este valoarea educaţiei timpurii a copilului?

Este scris în Biblie: Proverbe 22:6. “Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.”

Ce aşteaptă Dumnezeu de la părinţi în creşterea copiilor? Părinţii trebuie să fie exemple vii de credincioşie în cuvinte şi fapte.

Este scris în Biblie: Deuteronom 6:6-7. “Poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi să le ai în inima ta. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula.”

Dumnezeu doreşte ca părinţii să fie răbdători.

Este scris în Biblie: Coloseni 3:21. “Părinţilor, nu întărâtaţi pe copiii voştri, ca să nu-şi piardă nădejdea.”

Ce doreşte Dumnezeu din partea mamei?

Este scris în Biblie: Proverbe 31:26.” Ea deschide gura cu înţelepciune şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă.”

Disciplina este o expresie a dragostei părinteşti.

Este scris în Biblie: Proverbe 13:34. “Cine cruţă nuiaua, urăşte pe fiul său, dar cine-l iubeşte, îl pedepseşte îndată.”

Corectarea blândă şi hotărâtă ajută pe copii să înveţe.

Este scris în Biblie: Proverbe 29:15. “Nuiaua şi certarea dau înţelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face ruşine mamei sale.”

Scopul disciplinei este de a ajuta pe copii să se maturizeze, nu să se mânie.

Este scris în Biblie: Efeseni 6:4. “Şi acum un cuvânt pentru voi, părinţilor. Să n-o ţineţi întruna certându-vă şi cicălindu-vă copiii, trezind în ei mânie şi resentimente. Mai de grabă, creşteţi-i cu acea disciplină plină de iubire aprobată de Domnul, cu sugestii şi sfaturi evlavioase.” (Noul Testament pe înţelesul tuturor).

Adesea copiii suferă consecinţele păcatelor părinţilor lor.

Este scris în Biblie: Exodul 34:7. “(Domnul) care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor pânâ la al treilea şi al patrulea neam.”

Ce fel de răspuns doreşte Dumnezeu din partea copiilor?

Este scris în Biblie: Efeseni 6:1. “Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept.”