Home / Subiecte biblice / Scriptura

Scriptura

Cum a ajuns Scriptura la noi? Dumnezeu a spus oamenilor că El a ales ce să spună şi ce să scrie.

Este scris în Biblie: 2Petru 1:21. “Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.”

Dumnezeu este sursa tuturor informaţiilor din Scriptură.

Este scris în Biblie: 2 Timotei 3:16. “Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire.”

Biblia ne face cunoştinţă cu Domnul Isus Hristos.

Este scris în Biblie: Evrei 1:1-2. “După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin prooroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile.” (“a făcut şi lumile” - trd. engleză, NKJV).

Cu ce scop au fost scrise Scripturile?

Este scris în Biblie: Romani 15:4. “Şi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde.”

Ce pot face Scripturile pentru cel care crede în ele?

Este scris în Biblie: 2Timotei 3:15. “Din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Isus Hristos.”

În ce condiţii este promisă înţelegerea lucrurilor sfinte?

Este scris în Biblie: Proverbe 2:1-6. “Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele, dacă vei lua aminte la înţelepciune şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere; dacă vei cere înţelepciune şi dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul şi vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înţelege frica de Domnul şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere.”

Nu ignora pasajele care ţi se par neplăcute.

Este scris în Biblie: Ieremia 26:2. “Spune... toate cuvintele pe care-ţi poruncesc să li le spui; nu lăsa niciun cuvânt din ele.”

Când nu înţelegi ceeace citeşti, Spiritul Sfânt este trimis să ajute.

Este scris în Biblie: Ioan 16:13-14. “Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.”

Scriptura este o hartă care ne arată calea cum să trăim.

Este scris în Biblie: Psalm 119:19. “Sunt un străin pe pământ: nu-mi ascunde poruncile Tale!”

Scriptura ne dă înţelpciune.

Este scris în Biblie: Psalmul 119 : 99. “Sunt mai învăţat decât toţi învăţătorii mei, căci mă gândesc la învăţăturile Tale.”

Scriptura ne oferă ajutor când drumul pare întunecos.

Este scris în Biblie: Psalmul 119:105. “Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.”

Scriptura ne arată poruncile neschimbătoare ale lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Matei 5:18. “Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.”

Cum trebuie să studiem Cuvântul lui Dumnezeu?

Este scris în Biblie: Isaia 28:9-10. “Pe cine vrea el să înveţe înţelepciunea? Cui vrea să dea învăţături? Căci dă învăţătură peste învăţătură, învăţătură peste învăţătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puţin aici, puţin acolo.”

Faptele Apostolilor 17:11. “Iudeii aceştia (cei din Berea) aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este aşa.”

Pentru cine a pronunţat Isus o binecuvântare?

Este scris în Biblie: Luca 11:28. “Ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc!”