Home / Bibel ämnen / Ungdom/Barn

Ungdom/Barn

Ungdomen är en bra tid för att utveckla en gemenskap med Gud. Bibeln säger i Predikaren 12:1 (LB): ”Låt inte din glädje över att vara ung få dig att glömma din Skapare. Lev för honom när du är ung, innan de mörka åren kommer och du inte längre kan njuta av livet.”

Gud är mer intresserad av villighet än ålder. Bibeln säger i 1 Samuelsboken 2:18 (LB): ”Samuel var Herrens tjänare, trots att han bara var ett barn…”

Vad förväntar sig Gud av barn? Bibeln säger i Kolosserbrevet 3:20: ”Ni barn, lyd era föräldrar i allt, det är Herrens goda vilja.”

Ett av Guds tio budord handlar om att barn skall hedra och respektera sina föräldrar. Bibeln säger i 2 Mosebok 20:12: ”Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.”

Hur länge skall barn respektera sina föräldrar? Bibeln säger i Ordspråksboken 23:22: ”Lyssna till din far som har fött dig och förakta inte din mor när hon blir gammal.”

Fast fostran är ett uttryck av föräldrakärlek. Bibeln säger i Ordspråksboken 13:24 (LB): ”Om du vägrar att uppfostra din son, visar detta att du inte älskar honom, för om du älskar honom är du också beredd att tillrättavisa honom.”

Ungdomar kan vara Kristuslika föredömen. Bibeln säger i 1 Timoteusbrevet 4:12: ”Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.”

Barn behöver få lära sig av sina föräldrar. Bibeln säger i Ordspråksboken 1:8: ”Hör, min son, din fars förmaning, förkasta inte din mors undervisning.”

Det är fel att utnyttja sina föräldrar på ett orättvist sätt. Bibeln säger i Ordspråksboken 28:24 (LB): ”Den som stjäl från sina föräldrar och säger: ’Vad är det för fel med det?’ är inte bättre än en förbrytare.”

Ungdomar bör välja sina vänner med stor omsorg. Bibeln säger i 2 Timoteusbrevet 2:22 (LB): ”Var på din vakt mot de faror och frestelser som brukar drabba ungdomar! Satsa i stället allt på att göra det som är rätt inför Gud. Sträva efter tro, kärlek och gemenskap tillsammans med andra som i uppriktighet älskar Herren.”

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.