Religion

Sann religion kommer från att söka Gud med ett uppriktigt hjärta. Bibeln säger i Jesaja 29:13   Herren sade: Detta folk nalkades mig med ord, deras läppar ärade mig, men deras hjärtan var långt ifrån mig, deras gudsfruktan var inlärda människobud.

Sann religion har sin grund i Jesus, inte i filosofier.  Bibeln säger i Kolosserbrevet 2:8 Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. ”

Sann religion bär andlig frukt. Bibeln säger i Matteusevangeliet 21:43   Därför säger jag er att Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk hos vilket det kan bära frukt. Galaterbrevet 5:22-23 säger:  Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. ...

Sann religion innebär att hjälpa andra och förbli Herren trogen. Bibeln säger i Jakobsbrevet 1:27   Men att söka upp faderlösa och änkor i deras nöd och hålla sig själv obesmittad av världen, det är en fromhet som är ren och fläckfri inför vår Gud och fader.