Respekt

Gud är värdig all respekt. Bibeln säger i 2 Moseboken 3:5   Herren sade: ”Kom inte närmare! Ta av dig dina skor, du står på helig mark.”

Överordnade och myndigheter är värda respekt. Bibeln säger i 1 Samuelsboken 24:6-7   Men när han hade skurit av Sauls mantelflik slog honom samvetet, och han sade till sina män: ”Herren förbjude att jag skulle handla så mot min härskare, Herrens smorde, att jag bär hand på honom: han är dock Herrens smorde.” 

Vi bör respektera alla människor. Bibeln säger i 1 Petrusbrevet 2:17   Hedra alla, älska era trosbröder, frukta Gud och ära kejsaren.

Man bör visa respekt för de äldre. Bibeln säger i 3 Moseboken 19:32   Du skall resa dig upp för ett grått huvud och hedra den gamle. Du skall frukta din Gud. Jag är Herren.