Skämmas

Vi bör inte skämmas för Jesus när han kommer. Bibeln säger i Lukasevangeliet 9:26   Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för när han kommer i sin och sin faders och de heliga änglarnas härlighet.

Vi behöver aldrig skämmas för evangelium, för det är en källa till Guds kraft. Bibeln säger i Romarbrevet 1:16   Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken.