Home / Θέματα της Αγίας Γραφής / Οι Αληθινοί Ισραηλίτες του Θεού

Οι Αληθινοί Ισραηλίτες του Θεού

Τι σημαίνει να είσαι “αληθινός Ισραηλίτης”; Δεν σημαίνει ότι είσαι κυριολεκτικά απόγονος του Αβραάμ, αλλά ότι πιστεύεις στο Θεό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ξέρετε, λοιπόν, ότι αυτοί που προέρχονται από την πίστη, αυτοί είναι γιοι του Αβραάμ.” (Γαλάτες 3:7) “Όλοι από τον Ισραήλ, αυτοί δεν είναι Ισραήλ. Ούτε επειδή είναι σπέρμα του Αβραάμ, γι’ αυτό είναι όλοι παιδιά…Τα παιδιά της υπόσχεσης λογαριάζονται για σπέρμα.” (Ρωμαίους 9:6-8)

Τα παιδιά της υπόσχεσης είναι εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κι αν είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα τού Αβραάμ, και σύμφωνα με την υπόσχεση κληρονόμοι.” (Γαλάτες 3:29)

Άσχετα με το αν είναι Εβραίοι ή Εθνικοί, ο Θεός θεωρεί Ισραηλίτες μόνο εκείνους που έχουν αναγεννηθεί στην καρδιά τους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή, Ιουδαίος δεν είναι αυτός που είναι κατά το φανερό μέρος Ιουδαίος, ούτε περιτομή αυτή που είναι κατά το φανερό μέρος, αυτή που γίνεται στην σάρκα· αλλ’ Ιουδαίος είναι αυτός που είναι κατά το κρυφό μέρος Ιουδαίος, και περιτομή αυτή της καρδιάς, κατά το πνεύμα, όχι κατά το γράμμα, για τον οποίο ο έπαινος είναι όχι από ανθρώπους αλλά από τον Θεό.” (Ρωμαίους 2:28,29) Επειδή, εμείς είμαστε η περιτομή, αυτοί που λατρεύουμε τον Θεό με το πνεύμα, και καυχόμαστε στον Ιησού Χριστό, και που δεν έχουμε την πεποίθηση στη σάρκα.” (Φιλιππησίους 3:3)

Ο Θεός έχει συνάψει μια ιδιαίτερη διαθήκη με εκείνους που είναι αληθινοί, πνευματικοί Ισραηλίτες. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αυτή είναι η διαθήκη που θα κάνω προς τον οίκο του Ισραήλ ύστερα από τις ημέρες εκείνες, λέει ο Κύριος: Θα δώσω τους νόμους μου στη διάνοιά τους, και θα τους γράψω επάνω στην καρδιά τους, και θα είμαι σ’ αυτούς Θεός, κι αυτοί θα είναι σε μένα Λαός. Και δεν θα διδάσκουν κάθε ένας τον πλησίον του, και κάθε ένας τον αδελφό του, λέγοντας: γνώρισε τον Κύριο· για τον λόγο ότι, όλοι τους θα με γνωρίζουν, από μικρόν μέχρι μεγάλο. Επειδή, θα είμαι ελεήμονας στις αδικίες τους, και τις αμαρτίες τους, και τις ανομίες τους δεν θα τις θυμάμαι πλέον.” (Εβραίους 8:10-12) Σύγκρινε με Ιερεμία 31:31-34 και Ιεζεκιήλ 36:26-28.

Η Αγία Γραφή μας δείχνει τα πνευματικά χαρακτηριστικά του πνευματικού Ισραήλ του Θεού. Είναι ένας λαός ηθικά καθαρός. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αγαθός, πραγματικά, είναι ο Θεός του Ισραήλ στους καθαρούς στην καρδιά.” (Ψαλμός 73:1) Κι αυτός ύψωσε κέρας στον λαό του, ύμνο σε όλους τους οσίους του, στους γιους Ισραήλ, ενός λαού που είναι κοντά του.” (Ψαλμός 148:14)

Είναι ένας λαός εντελώς τίμιος. Η Αγία Γραφή λέει: “Θα αναφέρω τους οικτιρμούς τού Κυρίου...και τη μεγάλη αγαθότητα προς τον οίκο Ισραήλ, που έδειξε σ’ αυτούς, σύμφωνα με τους οικτιρμούς του, και σύμφωνα με το πλήθος τού ελέους του. Επειδή, είπε: Βέβαια, αυτοί είναι λαός μου, παιδιά που δεν θα ψευστούν· και υπήρξε ο Σωτήρας τους.” Ησαΐας 63:7,8 Μιλώντας για τον Ναθαναήλ, ο Ιησούς δήλωσε: “Να ένας αληθινά Ισραηλίτης, στον οποίο δεν υπάρχει δόλος.” (Ιωάννη 1:48) Δείτε επίσης Σοφονίας 3:13.

Ο αληθινοί Ισραηλίτες του Θεού γνωρίζουν ότι έχουν σωθεί χάρη στο αίμα του Χριστού. Γι’ αυτό, να θυμάστε ότι, εσείς, οι άλλοτε εθνικοί κατά σάρκα, που αποκαλείστε ακροβυστία, απ’ αυτούς που αποκαλούνται περιτομή, η οποία γίνεται με το χέρι στη σάρκα· ότι εκείνο τον καιρό, ήσασταν χωρίς Χριστό, απαλλοτριωμένοι από την πολιτεία του Ισραήλ, και ξένοι από τις διαθήκες της υπόσχεσης, που δεν είχατε ελπίδα, και ήσασταν στον κόσμο χωρίς Θεό· τώρα, όμως, διαμέσου του Ιησού Χριστού, εσείς που άλλοτε ήσασταν μακριά, γίνατε κοντά διαμέσου του αίματος του Χριστού...επομένως, λοιπόν, δεν είστε πλέον ξένοι και πάροικοι, αλλά συμπολίτες των αγίων και οικείοι του Θεού.” (Εφεσίους 2:11-13, 19) Δείτε επίσης Αποκάλυψη 7:1-4.

Ο αληθινοί Ισραηλίτες του Θεού έχουν μεταμορφωθεί με τη δύναμη του σταυρού του Χριστού. Διακατέχονται από την αγάπη και τη χάρη Του. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Σε μένα, όμως, μη γένοιτο να καυχώμαι, παρά μονάχα στον σταυρό τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διαμέσου του οποίου ο κόσμος σταυρώθηκε ως προς εμένα κι εγώ ως προς τον κόσμο. Επειδή, στον Ιησού Χριστό ούτε η περιτομή έχει κάποια ισχύ ούτε η ακροβυστία, αλλά η καινούργια κτίση. Και όσοι περπατήσουν σύμφωνα με τούτο τον κανόνα, ειρήνη επάνω σ’ αυτούς και έλεος, κι επάνω στον Ισραήλ τού Θεού.” (Γαλάτες 6:14-16)

Οι πνευματικοί Ισραηλίτες είναι πολίτες της Νέας Ιερουσαλήμ στον ουρανό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή, δεν έχουμε εδώ πόλη που παραμένει, αλλά τη μέλλουσα επιζητούμε” “Περίμενε την πόλη που είχε τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός.” (Εβραίους 13:14, 11:10) “Προσήλθατε στο βουνό Σιών, και σε πόλη του ζωντανού Θεού, την επουράνια Ιερουσαλήμ και σε μυριάδες αγγέλων.” (Εβραίους 12:22) Αυτή είναι “η άνω Ιερουσαλήμ (που) είναι ελεύθερη, η οποία είναι μητέρα όλων μας” (δηλ. όλων εκείνων που πιστεύουν στο Χριστό). (Γαλάτες 4:26)

Όταν ο Θεός δημιουργήσει έναν νέο ουρανό και μια νέα γη, τότε οι αληθινοί Ισραηλίτες θα κατοικήσουν στην Νέα Ιερουσαλήμ. Ο Θεός θα τοποθετήσει αυτή την πόλη πάνω στη γη και θα την κάνει την πνευματική πρωτεύουσα του σύμπαντος. Θα είναι μια πόλη ειρήνης, η οποία δεν θα επηρεάζεται από την αποστασία, τη διαμάχη, τη βία ή κάθε είδους αθεΐα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και είδα έναν καινούργιο ουρανό και μια καινούργια γη· επειδή, ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε...κι εγώ ο Ιωάννης είδα την άγια πόλη, την καινούργια Ιερουσαλήμ, που κατέβαινε από τον Θεό, από τον ουρανό, ετοιμασμένη σαν νύφη στολισμένη για τον άνδρα της. Και άκουσα μια δυνατή φωνή από τον ουρανό, που έλεγε: Να, η σκηνή του Θεού μαζί με τους ανθρώπους, και θα σκηνώσει μαζί τους, κι αυτοί θα είναι λαοί του, κι αυτός ο Θεός θα είναι μαζί τους ο Θεός τους. Και ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους, και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον· ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πλέον· επειδή, τα πρώτα παρήλθαν...Και μέσα σ’ αυτή δεν θα μπει τίποτε που μολύνει και προξενεί βδέλυγμα, και ψέμα· αλλά, μονάχα οι γραμμένοι μέσα στο βιβλίο της ζωής τού Αρνίου.” (Αποκάλυψη 21:1-4,27)

Αν και σέβονται τους ανθρώπινους νόμους, οι αληθινοί Ισραηλίτες δεν θεωρούν καμία επίγεια κυβέρνηση ως τον ανώτατο αντιπρόσωπο του Θεού. Η πνευματική τους ιδιότητα ως πολίτη και η ανώτερη αφοσίωσή τους βρίσκεται στον ουρανό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Το πολίτευμά μας είναι στους ουρανούς, απ’ όπου και προσμένουμε Σωτήρα, τον Κύριο Ιησού Χριστό.”(Φιλιππησίους 3:21) “Εσείς, όμως, είστε εκλεκτό γένος, βασίλειο ιεράτευμα, άγιο έθνος, λαός τον οποίο ο Θεός απέκτησε, για να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου, ο οποίος σας κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως.” (Α’ Πέτρου 2:9)

Αλλά ο πνευματικός Ισραήλ του Θεού δεν απορρίπτει τις επίγειες κυβερνήσεις. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κάθε ψυχή ας υποτάσσεται στις ανώτερες εξουσίες.” (Ρωμαίους 13:1) Ακόμη, όταν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ του νόμου των ανθρώπων και του νόμου του Θεού, Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Πρέπει να πειθαρχούμε στον Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους.” (Πράξεις 5:29)

Το να είσαι “αληθινός Ισραηλίτης” σημαίνει ότι αγαπάς τον Θεό, δέχεσαι τον Χριστό σαν τον προσωπικό σου Σωτήρα και αποκτάς μια νέα καρδιά που υπακούει με ευχαριστία και προθυμία στους νόμους Του. Τα ονόματα όλων αυτών είναι γραμμένα στο Βιβλίο της Ζωής, του Αμνού. Το έχουμε δει στην Αγία Γραφή.