Η διατήρηση της πικρίας μπορεί να προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "παρατηρώντας μήπως κάποιος στερείται τη χάρη του Θεού· «μήπως κάποια ρίζα πικρίας, που αναφύεται, φέρνει ενόχληση», και διαμέσου αυτής μολυνθούν πολλοί·" (Προς Εβραίους 12:15)